ДТРК "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення" (УТР)

Сторінки історії

  Трипільська культура
Близько 6 тис років тому, з початку IV і до середини Ш тисячоліття до н. е, увесь правобережний Український лісостеп займали племена так званої трипільської культури. Далі>>>Язичництво
Таку назву отримала система первісних дохристиянських релігійних вірувань, поглядів і обрядів. У східних слов'ян язичництво набуло форм обожнення сил природи, тварин та рослин, а також людиноподібних істот – русалок, берегинь, рожаниць тощо. Далі>>>

Київська Русь
Київська Русь (Давня Русь) – науково-історична назва держави східних слов’ян, що існувала з кінця IX ст. до початку 40-х років XIII ст. Далі>>>

Київ - другий Єрусалим
Смерть великого князя київського Володимира, яка настигла його 15 липня 1015 року, впала великим горем на всю країну. Київська держава, до розбудови якої стільки сил та енергії доклав Володимир Святославович, нерозважливими діями його синів була втягнута у вир братовбивчої громадянської війни. Далі>>>


Козацтво
Козацтво - яке вписало не одну героїчну сторінку в історію українського народу, виникло у процесі боротьби землеробського і кочового населення в зоні так званого Великого кордону, який розділяв європейську і азійську цивілізації. Далі>>>

Гей, Січ-мати!
На долю козаків випала велика і нелегка місія - обороняти рідну землю від "бусурманів” - турків і татар, визволяти з полону, співвітчизників, приймати на себе удари нападників. Далі>>>


Визвольна війна XVII століття
В січні 1648 р. спалахнуло грандіозне, небувале доти в Україні народне повстання, що поступово охопило майже усю її територію, підвладну Речі Посполитій Далі>>>

Морські походи запорожців
Із Запорозької Січі козаки на бойових човнах- „чайках" ходили в Азовське та Чорне моря. Далі>>>
Жовтоводська битва
Жовтоводська битва 5-6 травня 1648 року стала першою великою битвою Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Далі>>>


Корсунська битва
Битва під Корсунем стала однією з найяскравіших перемог повстанського війська над польською армією на початку Визвольної війни. Далі>>>
Битва під Пилявцями
Звитяжною сторінкою Визвольної війни українського народу середини XVII ст. стала битва поблизу містечка Пилявці на Поділлі між козацько-татарськими військами, очолюваними Богданом Хмельницьким, і польською армією на чолі з гетьманом М Потоцьким. Далі>>>

Опришки
Так називалися борці проти феодального і національного гноблення в Галичині , на Закарпатті й Буковині. Назва, як гадають вчені, походить від латинського слова "оpressor" (нищівник, утискувач) Далі>>>Гайдамаччина
Гайдамаками (від тюрського "гайде” чинити свавілля, турбувати) польська шляхта зневажливо називала учасників українського національно-визвольного руху, що розгорнувся на початку ХVIII ст. на Волині і Поділлі, а в середині століття охопив Київщину. Далі>>>

Козацькі літописи
Як відомо, давньоруські літописи складалися з писаних різними книжниками порічних статей і набували остаточного вигляду (звід) під пером редакторів чи складачів. Далі>>>


Коліївщина
Таку назву отримало бурхливе і відчайдушне повстання гайдамаків на Правобережній Україні в 1768 році проти національного і соціального гноблення, утисків з боку місцевих і польських магнатів Далі>>>

Зруйнування Запорозької Січі
На початку червня 1775 року, за наказом Катерини ІІ, для захоплення Підпільненської (Нової) січі й окупації „Вольностей війська Запорозького” вирушили царські війська, очолені генерал-поручиком П. Текелі, а також донські козаки – загалом близько 100 тисяч чоловік. Далі>>>


Задунайська Січ
Після зруйнування царськими військами Нової Січі й ліквідації Запорозького козацького війська у червні 1775 року в нижній течії Дунаю виникла нова військово-державна організація колишніх запорозьких козаків. Далі>>>Магдебурзьке Право
Магдебурзьке Право(або німецьке) прво сформувалося XIII ст. у німецькому місті Магдебурзі, а потім набуло поширення, в тому числі й в українських містах. Далі>>>


Кирило–Мефодіївське товариство
Кирило-Мефодіївське товариство (братство) – таємна антикріпосницька організація, яка діяла з кінця 1845 року до березня 1847 року у Києві. Далі>>>

Громади
Напівлегальні організації української інтелігенції культурницького і суспільно-політичного сприяння, що діяли в другій половині ХІХ-на початку XX ст. називалися громадами. Вони виникли на хвилі пожвавлення національного руху. Далі>>>

Перепоховання Т.Г. Шевченка
Наприкінці квітня 1861 року було одержано дозвіл на перепоховання праху Шевченка в Україні. Далі>>>

Центральна Рада
Центральна Рада — представницький орган української демократії, що виник на хвилі революційних подій і очолив національно-визвольний рух в українських губерніях. Далі>>>

„Просвіти”
"Просвіти" — самодіяльні національно-культурні, економічні та освітні українські товариства, які існували як у Східній, так і в Західній Україні у 1868-1939 рр. Далі>>>
Наукове товариство імені Шевченка
Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка (НТШ) засноване у 1892 році на кошти прогресивної української громадськості Львова та інших міст Західної України. Далі>>>

„Шестидесятники”
Період після смерті Сталіна характеризувався певною лібералізацією суспільно-політичного життя. В цей час набуває поширення громадський рух за оновлення радянського суспільства, який досягає найбільшої активності на початку 1960-х років, а його учасники дістають назву "шестидесятників". Далі>>>