на головну сторінку  
на головну сторінку    
    ON-LINE трансляція ДТРК "УТР" в обрані форум на сайті  
увімкнути трансляцію телеканалу УТР

11 : 40

Хочете подивитися?
> натисніть тут <

12 : 10

 

12 : 15

 

14 : 00

 

15 : 00

 

17 : 00

Концерт за за участю військових оркестрів  

18 : 00

Україна: час місцевий. Новини "Пульс". Спецвипуск до 20-ї річниці Незалежності України  

19 : 00

 

19 : 10

 
 

ЗМІНИ В ПРОГРАМІ:

Увага! Зміни у програмі!

24 серпня 2011 року

ДТРК "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення" до Дня Незалежності України планує наступні прямі трансляції:

З 10:30 до 11:00 Урочистості з нагоди 20-ї річниці Незалежності України

З 20:00 до 20:30 Мистецький телемарафон до 20-ї річниці Незалежності України з Майдану Незалежності у місті Києві

Дирекція програм

  ВХІД ДЛЯ КОРИСТУВАЧА
  логін
     
  пароль
 
   
 
 

Страхування iноземцiв

<< версія для друку >>

Страхування iноземцiв

Порядок страхування iноземних громадян,
якi в'їжджають на територiю України

Згiдно з законодавством України право на безоплатну медичну допомогу мають громадяни України i iноземнi громадяни (громадяни iнших країн та особи без громадянства), якi постiйно проживають на територiї України. Для всiх iнших iноземних громадян порядок надання медичної допомоги встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.09.97 N1021 (iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ N1926 вiд 04.12.98, N35 вiд 13.01.99, N555 вiд 23.05.01, N673 вiд 21.06.01) затверджено "Порядок надання екстреної медичної допомоги iноземним громадянам, якi тимчасово перебувають на територiї України".

Згiдно з цим Порядком передбачена обов'язкова наявнiсть в iноземцiв та осiб без громадянства, якi тимчасово перебувають на територiї України, страхового полiса (сертифiката) Державної акцiонерної страхової компанiї України з надання екстреної медичної допомоги iноземним громадянам, що гарантує оплату вартостi екстреної медичної допомоги. У разi укладення договорiв про визнання страхових полiсiв (сертифiкатiв) мiж Державною страховою компанiєю та iноземним страховиком гарантування оплати вартостi екстреної медичної допомоги, наданої iноземним громадянам та особам без громадянства в Українi, здiйснюється iноземним страховиком за наявностi у iноземних громадян та осiб без громадянства страхового полiсу (сертифiкату) iноземного страховика.

Зазначена норма не поширюється на спiвробiтникiв дипломатичних представництв i працiвникiв консульських установ iноземних держав та членiв їх сiмей, членiв офiцiйних делегацiй, якi прибувають на запрошення Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, Верховної Ради України, Конституцiйного Суду України, членiв команд вiйськових та вiйськово-допомiжних кораблiв, осiб, якi в установленому порядку отримали статус бiженця в Українi, та осiб, якi подали заяву про надання статусу бiженця в Українi.

Якщо чинними мiжнародними договорами України встановленi iншi правила, то застосовується правила мiжнародних договорiв України.

У вiдповiдностi до дiючих договорiв громадянам Азербайджанської Республiки, Республiки Вiрменiя, Республiки Бiлорусь, Грузiї, Республiки Казахстан, Киргизької Республiки, Республiки Молдова, Росiйської Федерацiї, Таджикистану, Туркменистану, Республiки Узбекистан, Республiки Болгарiя, Угорщини, Чехiї, Великобританiї, Монголi пiд час перебування на територiї України у разi необхiдностi надається безплатна екстрена медична допомога.

Страховий полiс (сертифiкат) також не потрiбен спецiалiстам в галузi охорони здоров'я Китайської Народної Республiки, студентам, аспiрантам, особам, якi направленi для наукової спецiалiзацiї КНДР i Польщi, органiзованим туристичним групам з числа громадян Румунiї.

Вiдповiдно до "Правил оформлення вiзових документiв для в'їзду в Україну" , затверджених Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.02.99 N227, однiєю з пiдстав для вiдмови iноземцю або особi без громадянства в оформленнi вiзи може бути "вiдсутнiсть страхового полiса, встановленого законодавством України зразка" (Державної акцiонерної страхової компанiї "Укрiнмедстрах").

ДАСК "УКРIНМЕДСТРАХ"
01601, МСП, Україна, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 65
Тел.: (044) 216-30-21, 216-11-27
Факс: (044) 216-96-92
e-mail: ukrmed@ukrpack.com

Пам'ятка iноземцям
щодо порядку надання медичної допомоги на територiї України

Урядом України затверджений Порядок надання медичної допомоги iноземним громадянам, якi тимчасово перебувають на територiї України, який передбачає обов'язкову наявнiсть в iноземцiв та осiб без громадянства страхового полiса (сертифiката) Державної акцiонерної страхової компанiї України з надання екстреної медичної допомоги iноземним громадянам (ДАСК "Укрiнмедстрах").

На територiї країн Європейського Союзу реалiзацiю сертифiкатiв, що гарантують оплату екстреної медичної допомоги в Українi, здiйснює компанiя AXA Colonia Krankenversicherung AG, Iзраїлю, Туреччини, Китаю - компанiя Медiтон Iнвест ЛТД, Югославiї - Меркур-СВ, Iндiї, Шрi-Ланки, Афганiстану, Непалу, Бангладеш - Радiант Оверсiз, Пакистану - Вайт Найт Iнтернешнл, Латвiї - Балва, Литви - Сноро-Гарантас, Естонiї - Нордiка.

Придбання сертифiкату повнiстю звiльняє iноземця вiд витрат на екстрену медичну допомогу. При цьому iноземець може отримати в Українi невiдкладну медичну допомогу без обмеження її вартостi та кiлькостi звернень протягом термiну дiї сертифiкату. Оплату вартостi наданої екстреної медичної допомоги лiкувальному закладу здiйснює ДАСК "Укрiнмедстрах".

ДАСК "Укрiнмедстрах" створена згiдно з постановою Уряду України для координацiї надання екстреної медичної допомоги iноземцям, якi тимчасово перебувають на територiї України.

Компанiя має договори щодо надання медичної допомоги iноземцям з 758 державними, комунальними та медичними закладами недержавної форми власностi в усiх областях України та в Автономнiй Республiцi Крим. Iноземцi можуть отримати медичну допомогу в провiдних спецiалiзованих, багатопрофiльних лiкарнях, диспансерах, шпиталях, медичних центрах, клiнiках тощо. При необхiдностi компанiя забезпечує транспортування до медичного закладу санiтарним транспортом, санiтарним лiтаком або гелiкоптером.

ДАСК "Укрiнмедстрах" має власний диспетчерський центр, який працює цiлодобово та оснащений телефонним i факсимiльним зв'язком. У диспетчерському центрi чергують квалiфiкованi лiкарi, якi за зверненням iноземцiв визначать профiль захворювання, органiзують та проконтролюють надання необхiдної медичної допомоги.

Для отримання медичної допомоги iноземець має зателефонувати в центральний диспетчерський центр ДАСК "Укрiнмедстрах" за телефонами: (044) 216-8010 або (044) 216-0997 (цiлодобово).

При зверненнi iноземець повiдомляє своє прiзвище та iм'я; серiю, номер та термiн дiї сертифiката; проблему, яка виникла у власника сертифiката, його скарги i стан; мiсце знаходження власника сертифiката; номер телефону, за яким з власником сертифiката або його представником може зв'язатися диспетчер компанiї або лiкар.

В залежностi вiд стану здоров'я iноземця медична допомога може бути надана службою швидкої медичної допомоги або буде запропоновано звернутись до визначеної медичної установи. Пiд час лiкування лiкарi ДАСК "Укрiнмедстрах" будуть контролювати обсяг та якiсть надання медичної допомоги.

ДАСК "Укрiнмедстрах" завжди готова прийти на допомогу.

 
 
 

НОВИНИ

 

24.08.2011 Віктор Янукович поклав квіти до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському

З нагоди 20-ї річниці Незалежності України Президент України Віктор Янукович поклав квіти до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському в Києві, повідомляє далі >>


24.08.2011 Президент України привітав телеглядачів каналу «Євроньюз» з відкриттям мовлення українською мовою

Президент України Віктор Янукович привітав українців у країні та за кордоном з початком мовлення телеканалу «Євроньюз» українською мовою, повідомляє далі >>


24.08.2011 Європарламентарі готові підтримувати Україну у прагненні стати повноправним членом ЄС

Європарламентарі висловлюють готовність підтримувати прагнення України стати повноправними членами Європейського Союзу. Про це представники делегації Європейського пар... далі >>


 
 
 

ПАРТНЕРИ:

 

 
 

 

  Сайт оптимізований для перегляду броузерами Internet Explorer - 4.0 і вище,
Netscape Navigator- 7.0.
Мінімальне розширення 800 х 600
Розробка сайту intellCOM

Звязок з веб-мастером