ДТРК "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення" (УТР)

Наукове товариство ім.Шевченка

  Наукове товариство імені Шевченка

Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка (НТШ) засноване у 1892 році на кошти прогресивної української громадськості Львова та інших міст Західної України. Створене як прообраз академії наук — з історико-філософською, філологічною та математично-природничо-лікарською секціями та підсекціями, з виданням наукових "Записок НТШ", збірників, часописів, з дійсними і почесними членами. Поряд з науково-дослідницькою діяльністю НТШ проводило культурно-просвітницьку роботу серед населення.

НТШ об'єднувало фахівців з різних галузей знань, письменників, культурних та державних діячів як Західної України, так і УРСР, Берліна, Будапешта, Відня, Ленінграда, Москви, Праги, інших наукових центрів світу. В різні роки його членами були В. Вернадський, М. Грушевський, А. Кримський, І. Франко та багато інших. Наприкінці 30-х років НТШ налічувало понад 300 членів.

У січні 1940 року НТШ інтегрувалося в наукові структури АН УРСР і як товариство вже не існувало. Діяльність його продовжувалася в еміграції. Товариство поновило свою діяльність в Україні в 1989 році.