ДТРК "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення" (УТР)

Просвіти

  „Просвіти”

"Просвіти" — самодіяльні національно-культурні, економічні та освітні українські товариства, які існували як у Східній, так і в Західній Україні у 1868-1939 рр. Незважаючи на спільну назву, між наддніпрянськими і галицькими "Просвітами" існували суттєві відмінності. Галицькі "Просвіти" виконували функцію культурної та економічної консолідації українців на противагу польській експансії. "Просвіти" на Наддніпрянщині, виникнувши під час революції 1905-1907 рр., поряд з національною спрямованістю несли й великий заряд інтернаціоналістських ідей, особливо в таких багатонаціональних містах, як Одеса і Миколаїв.

До 1923 року наддніпрянські "Просвіти" під тиском влади припинили свою діяльність. У 1939 році така ж доля спіткала і галицькі просвітянські товариства. Але "Просвіти" за час свого існування встигли через книгодрукування, лекційну роботу, виставки, етнографічні свята, шкільну та бібліотечну справу тощо значно піднести культурно-освітній та духовний рівень українського народу.