ДТРК "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення" (УТР)

Громади

  Громади

Напівлегальні організації української інтелігенції культурницького і суспільно-політичного сприяння, що діяли в другій половині ХІХ-на початку XX ст. називалися громадами. Вони виникли на хвилі пожвавлення національного руху. Громади не мали усталених програм і не були чіткими організаційними структурами, а лише згуртовували найбільш активну національно свідому інтелігенцію і студентство.

З 1859 року громади діяли в Києві, Полтаві згодом у Харкові, Одесі, Чернігові, Єлисаветграді на базі об’єднання зусиль в культурно-просвітницькій галузі, заснування недільних шкіл з українською мовою викладання та видання популярних брошур. Частина громадівців брала участь у революційному русі. Активними громадівцями в Києві були В. Антонович, Ф. Вовк, М. Драгоманов, М. Лисенко, в Одесі — В. Мальований, Л. Смоленський, в Єлизаветграді — брати Тобілевичі та інші. На початку XX ст ініціативи громадівців засновувалися "Просвіти”.