ДТРК "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення" (УТР)

Козацькі літописи

 

Козацькі літописи

Як відомо, давньоруські літописи складалися з писаних різними книжниками порічних статей і набували остаточного вигляду (звід) під пером редакторів чи складачів. На відміну від них козацькі літописи. - це цілісні авторські праці, створені в другій воловині ХVIІ-XVШ ст. представниками освіченої старшини. Вони належать до найважливіших джерел історії України, Росії, Молдови та суміжних держав. Головну увагу в них зосереджено на| національно-визвольних і соціальних рухах українського народу, Визвольній війні під проводом Б.Хмельницького. Основні козацькі літописи є цінними літературно-художніми пам'ятками й відзначаються достовірністю відображення подій і глибокими узагальненнями.

Найвідомішими і найціннішими з-поміж них є літописи, створені Самовидцем, Граб'янкою, Величком. Ці та деякі інші козацькі літописи, побудовані на численних. документах і спогадах сучасників, дають дослідникам дорогоцінну змогу докладно простежити перебіг Визвольної війни, розвиток класових і визвольних рухів в України ХVIІ-початку XVШ ст.