ДТРК "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення" (УТР)

Козацтво

 

КозацтвоКозацтво - яке вписало не одну героїчну сторінку в історію українського народу, виникло у процесі боротьби землеробського і кочового населення в зоні так званого Великого кордону, який розділяв європейську і азійську цивілізації. Аналоги козакування на українських землях відомі з давніх часів; але назва „козак” закріплюється за охоронцями прикордонних лише з другої половини XV ст.

В 70-х роках XVI ст. уряд Речі Посполитої утворює перший козацький реєстр, закріпивши за реєстровцями ряд прав і привілеїв. Козацтво формувалося з представників різних суспільних станів: міщан, бояр, шляхти, .селянства, причому останнє козачилося масово в часи соціальних заворушень.

В ході Визвольної війни ХVII ст. КОзацтво в особі своєї старшини здобуло владу у новоствореній Гетьманській державі. У складі Росії козацтво до кінця ХVШ ст. фактично трансформується в регулярні частини російської армії та кріпаків. Значна частина українського козацтва була переселена на Кубань.