ДТРК "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення" (УТР)

Київська Русь

  Київська Русь

Київська Русь (Давня Русь) – науково-історична назва держави східних слов’ян, що існувала з кінця IX ст. до початку 40-х років XIII ст. У давньоруських джерелах держава називалася Руссю або Руською землею. Виникла внаслідок згуртування розрізнених слов’янських племен Східної Європи у союзи (V-VIIIст.) і перетворення останніх на племені княжіння у середній Наддніпрянщині та в землі ільменських словенів. Першим етапом загальнослов’янського державотворення було формування в середині IX ст. Київського князівства Аскольда.

Об‘єднання східнослов’янських племен Півдня і Півночі в часи князя Олега (близько 882 р.) стало початком формування давньоруської держави – Київської Русі, однієї зх наймогутніших держав середньовіччя з високим рівнем соціально-економічного та культурного розвитку. Вагомий внесок у її зміцнення внесли князі Ігор, Ольга, Володимир Святославович, Ярослав Мудрий.

На початок XIII ст. особливого загострення набули феодальні міжусобиці, влада київських князів підупала. Землі і князівства дедалі більше дробилися. Роз’єднана і ослаблена внутрішніми протиріччями та нападами половців Київська Русь упала під ударами полчищи Батия (1237-1241 рр.).