ДТРК "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення" (УТР)

Закордонним українцям візи оформлятимуть безплатно

  ЗАКОРДОННИМ УКРАЇНЦЯМ ВІЗИ ОФОРМЛЯТИМУТЬ БЕЗПЛАТНО

НОВА НОРМА: Верховна Рада ухвалила Закон України «Про правовий статус закордонних українців». Це означає, що на законодавчому рівні закріплено певні заходи з розвитку національної свідомості українців, які проживають за межами України, зміцнення їх зв'язків з батьківщиною і повернення в Україну. Прийняття закону обумовлене турботою української держави про задоволення-національно-культурних і мовних потреб українців, яких доля «вислала» за її межі.

Статус «закордонного українця» може набути особа, яка, по-перше, є громадянином іншої держави або особою без громадянства, по-друге, має українське етнічне походження або є вихідцем з України. Українське етнічне походження — це належність особи або її предків до української нації та визнання нею України країною свого етнічного походження..

Рішення про надання, відмову або припинення статусу закордонного українця приймає Національна комісія з питань закордонних українців (далі — Національна комісія) ори Кабінеті Міністрів України. Для отримання статусу закордонного українця слід досягти 16-річного віку і подати відповідну письмову заяву. Куди саме — залежить від місця перебування особи: якщо вона мешкає на території України, то звертається до нашого МЗС, а якщо за кордоном — до дипломатичних установ України. Ще однією з основних умов надання особі статусу закордонного українця є її ідентифікація як українця (українська самоідентифікація).

У разі позитивного рішення про надання статусу закордонного українця (таке рішення має бути прийнято не пізніш як через 90 днів з дня реєстрації заяви) Національна комісія видає особі посвідчення встановленого зразка, яке є документом, але не замінює паспорт. Посвідчення закордонного українця видається на 10 років і потім потребуватиме перереєстрації.

Статуc закордонного українця передбачає певні особливості порядку в'їзду та перебування його власника на території України. Так, закордонні українці — громадяни держав, з якими Україна встановила візовий режим, мають право на безплатне оформлення багаторазової віза для відвідання України без надання відповідного запрошення терміном дії на 5 років на підставі посвідчення закордонного українця. Закордонний українець (разом з подружжям та дітьми) може іммігрувати в Україну для постійного проживання за умови отримання в установленому законом порядку дозволу на імміграцію для постійного проживання поза межами квот на імміграцію.

Захист основних громадянських прав і свобод закордонних українців закон визначає як невід'ємну частину зовнішньополітичної діяльності України. Крім того, він установлює систему гарантій задоволення національно-культурних і мовних потреб закордонного українця, передбачених спеціальною національною програмою. За цим законом Україна взяла на себе зобов’язання, зокрема: — надавати українським культурно-інформаційним центрам організаційну, методичну, технічну та іншу допомогу в місцях компактного проживання українців за кордоном; — створювати умови для радіомовлення та телевізійної трансляції програм з України на територію компактного проживання українців за кордоном на підставі міжнародних угод, зокрема через супутниковий зв'язок та інші засоби комунікацій. — враховувати соціальні, культурно-освітні, інформаційні та інші потреби українських меншин при укладенні міжнародних договорів.

Закон закріпив також загальне право про гарантування, сприяння та заохочення благодійної діяльності закордонних українців.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що з визначених законом підстав особі можуть відмовити у наданні статусу закордонного українця або такий статус може бути припинено. Підставою для відмови у наданні статусу закордонного українця особі вважаються, зокрема: дії особи, що суперечать інтересам національної безпеки України; подання завідомо неправдивих даних або підроблених документів для отримання відповідного статусу. Дія статусу закордонного українця припиняється: у разі подання особою відповідної заяви; у разі набуття закордонним українцем громадянства України; якщо цього статусу було набуто внаслідок подання завідомо неправдивих даних або підроблених документів; якщо протягом 6 місяців особа не повідомила МЗС України або дипломатичну установу України за кордоном про зміну імені, прізвища, громадянства або місця проживання; якщо особа вчинила дії, що є підставою для відмови у наданні статусу закордонного українця.

ДЛЯ ДОВІДКИ:закон ухвалено 18 березня 2004 р. Він набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування. З його повним текстом можна ознайомитися в «Голосі України» від 27 квітня ц. р.