ДТРК "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення" (УТР)

Діаспора

  Українська діаспора

Еміграція українців до інших держав — дуже давне історичне явище. Його початок губиться в сивій /шинні. Вже середні віки дають чимало свідчень епізодичних переселень українців до інших країн. Цим особливо відзначалися запорозькі козаки, коли, рятуючись від переслідувань, переходили к інше підданство або ж наймалися на військову службу.

Переслідувані запорозькі козаки змушені були шукати пристанища навіть за Дунаєм. Ряди вигнанців поповнилися після Полтавської битви 1709 р., коли рештки війська гетьмана Мазепи, що підтримували Карла XII, знайшли притулок у Бесарабії. Перил хвилі еміграції українців пов'язані з масовим переселенням їх у XIX ст. до країн Європи і Північної Америки. Основною причиною її було те. що в Україні життя стало занадто тяжким, оскільки українські землі на той час були відсталими аграрними регіонами Росії і Австро-Угорщини.

Сучасна діаспора за різними оцінками налічує понад 10 млн. осіб і умовно поділяється на східну і західну. Зв'язок українців з батьківщиною здійснюється через різноманітні громадські її культурні організації.

У 2006 році, Кабінетом Міністрів України, була прийнята Державна програма співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року

Про захист прав та інтересів закордонних українців

Майже ніде у світі державні кордони не збігаються з географічними межами розселення націй. Етнічні групи, які складають титульну націю в одній країні, в іншій вважаються національною меншиною. І, цілком зрозуміло, будь-яка держава розглядає однойменні з нею національні меншини, котрі живуть в інших державах, як об’єкт власних інтересів. Адже діаспора може виступати не лише важливим чинником зовнішньої політики, розвитку зв'язків (у т. ч. економічних) з іншими країнами, а й вирішувати внутрішні питання за рахунок потенціалу діаспори.

Більшість держав, які мають діаспори, розробили та реалізують спеціальні програми співпраці з ними, майстерно використовуючи власні діаспори як потужний засіб впливу. Причому деякі країни зробили співпрацю зі співвітчизниками за кордоном наріжним каменем зовнішньої політики. Для них характерні добра спланованість, системність, масштабність, інтенсивність і агресивність, великі обсяги фінансування й належна кадрова забезпеченість. При цьому робота з діаспорою досить жорстко централізується, виходячи з того, що ідеологія співпраці зі співвітчизниками за кордоном має бути лише державною. Форми реалізації цієї політики можуть бути різноманітними, засоби і методи для досягнення мети відрізнятися залежно від груп та категорій населення, на які впливають, але строго в рамках офіційно прийнятої ідеології співпраці. Організовують цю роботу, як правило, спеціально утворені або спеціально уповноважені державні органи. Далі >>>

Довідково: Закордонним українцям

Українські громадські організації за кордоном

Нині за межами держави проживає близько 18 мільйонів українців. З кожним роком ця цифра збільшується ще приблизно на 100 тисяч. Росія, Канада, США, Казахстан, Молдова, Бразилія — країни, де найчисельніша українська діаспора. Трохи менше наших в Польщі, Аргентині та Австралії. З історії відомо, що масові переселення українців почалися понад 100 років тому. Далі>>>

Українці в Канаді

Заселення Канади українцями почалося н кіпці XIX століття. Першими переселенцями з України були селяни з села Небилів, що в Галичині - Іван Пилипів і Василь Єленяк, які прибули до Канади у вересні 1891 року. Потім почали прибувати й інші групи українських селян. Далі>>>

Українці в Австралії

Перші українці к Австралії з'явилися серед ці ще в XIX ст. Як засвідчують друковані джерела, у 1832р. серед австралійських медиків згадується ім’я якогось Джона Лютського (можливо Луцького), народженого у Львові. Далі>>>

Українці в США

Початок еміграції українців до США вважається 1877р. Саме тоді група селян-русинів із Закарпаття прибула на шахти східної Пенсільванії. Основна частина наступної хвилі еміграції прибула до США в другій половині 1920-х років. Далі>>>

Українці в Бразилії

В Бразилії українці належать до найстаріших етнічних груп. Перші українські емігранти з'явилися ще до державного оформлення Бразилії – у 1872 році. Серед перших поселенців родина М. Морозовина з Галичини. Далі>>>

Зелений Клин

Зелений клин ("Зелена Україна"), регіон поселення українців на Далекому Сході, в басейні ріки Амур і на узбережжі Тихого океану, названий так українськими переселенцями. Далі>>>

Малиновий Клин

Таку назву отримав регіон компактного проживання українців на Кубані (на південний схід від Ростовської області). Далі>>>

Сірий Клин

Так неофіційно називається регіон компактного проживання українців у Південно-Західному Сибіру і Північному Казахстані (загальна площа 460 квадратних кілометрів. Далі>>>

Українці в Румунії

Українська етнічна група в Румунії споконвіку населяла Південну Буковину (нині Сучавський повіт) та Мароморщину (Марумуреський повіт). Далі>>>

Українці в Польщі

Вважається, що українців в Польщі проживає 300-350 тисяч. Вони становлять тут національну меншину, предки якої споконвіку проживали в історичних областях Бокоївщіни, Лемківщини, Підляшші, Холмщині, Надсянні. Далі>>>

Українці в Аргентині

Вперше українці із Східної Галичини почали прибувати до Аргентини в 1897 ропі. За період до першої світової війни сюди прибуло близько 10 тис. вихідців м України. Далі>>>