на головну сторінку  
на головну сторінку    
    ON-LINE трансляція ДТРК "УТР" в обрані форум на сайті  
увімкнути трансляцію телеканалу УТР

11 : 25

Хочете подивитися?
> натисніть тут <

12 : 15

 

12 : 50

 

13 : 50

 

14 : 30

 

15 : 00

 

15 : 20

 

15 : 50

 

16 : 30

 
  ВХІД ДЛЯ КОРИСТУВАЧА
  логін
     
  пароль
 
   
 
 

Редакційний статут

<< версія для друку >>

РЕДАКЦІЙНИЙ СТАТУТ

Державної телерадіокомпанії „Всесвітня служба „Українське телебачення і радіомовлення” (УТР)

1. Загальні положення

Цей редакційний статут (надалі – Статут) розроблений відповідно до Закону України „Про телебачення і радіомовлення” у новій редакції від 12.01.2006р. та на основі іншого законодавства України містить вимоги до створення та поширення телепрограм.

Головною метою діяльності УТР є забезпечення входження України у світовий інформаційний простір; розповсюдження як в Україні, так і за кордоном технічними і технологічними засобами об’єктивної інформації про процеси, що відбуваються в нашій державі та світі, виходячи з гарантування прав громадян на свободу думки і слова, на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, на відкрите і вільне обговорення суспільних питань, а також розроблення та реалізація програмної політики, що відповідає національним інтересам України і формуванню демократичного суспільства; створення конкурентоспроможної інформаційної продукції та розповсюдження, обмін і продаж її в Україні і за кордоном; сприяння зміцненню міжнародних зв’язків України, зростанню її авторитету у світі.

2. Редакційна політика

2.1. Загальні засади

Редакційною політикою УТР є зведення базових принципів та норм, які регламентують професійну діяльність журналістів, а також взаємини засновників, керівників УТР і творчого колективу телекомпанії.

Засади редакційної політики УТР визначені цим Статутом. Їх публічно встановлюють засновники телекомпанії з урахуванням позиції колективу.

Будь-які зміни редакційної політики засновники телекомпанії запроваджують публічно шляхом внесення змін до цього Статуту. Рішення про зміну редакційної політики, зокрема і шляхом зміни власників, повинно бути оприлюднене не менше, ніж за місяць до внесення змін до цього Статуту.

2.2. Принципи редакційної політики

Журналісти телеканалу УТР здійснюють свою професійну діяльність, керуючись Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами і розпорядженнями Державного комітету телебачення і радіомовлення України, рішеннями і нормативними актами Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, прийнятими у межах її компетенції, міжнародними договорами України в галузі інформації і ЗМІ та іншими актами законодавства, а також Статутом УТР , зареєстрованим у державних органах.

УТР заснована і підпорядкована Державному комітету телебачення і радіомовлення України, що забезпечує реалізацію державної інформаційної політики, виконання якої обов’язкове для всіх працівників УТР.

У своїй діяльності журналісти УТР спираються на принципи демократії, свободи слова, верховенства права, рівності всіх громадян перед законом, неприйняття будь-яких форм расової, релігійної та політичної дискримінації. Їх діяльність провадиться на принципах компетентності, об’єктивності та достовірності інформації, гарантування права кожного громадянина на доступ до неї, вільне висловлювання своїх поглядів та думок, забезпечення ідеологічного і політичного плюралізму, дотримання її працівниками професійної етики та загальнолюдських норм моралі.

У своїй діяльності УТР є незалежною і представляє всю Україну, а не окремі органи влади, політичні партії, громадські та інші організації і структури.

УТР провадить свою діяльність шляхом отримання, збирання, оброблення, підготовки, створення, використання, зберігання інформації та здійснення телерадіотрансляції та текстової інформації згідно з ліцензією на частоти на супутникових, загальнонаціональних, регіональних і місцевих телерадіоканалах, використовуючи космічні, проводові, кабельні, інтернетні та інші мережі зв’язку як на території України, так і в інших країнах.

УТР не допускає в інформаційних та інших телерадіопрограмах систематичного цілеспрямованого безпідставного загострення уваги на війні, насильстві і жорстокості, розпалюванні расової, національної та релігійної ворожнечі або позитивного їх подання (трактування).

УТР не допускає:

- поширення відомостей, що становлять державну таємницю, або іншої інформації, яка охороняється законом;

- закликів до насильницької зміни конституційного ладу України;

- закликів до розв'язування війни, агресивних дій або їх пропаганди;

- необґрунтованого показу насильства;

- пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження;

- трансляції програм або їх відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися;

- розповсюдження і реклами порнографічних матеріалів та предметів;

- пропаганди наркотичних засобів, психотропних речовин з будь-якою метою їх застосування;

- поширення інформації, яка порушує законні права та інтереси фізичних і юридичних осіб, посягає на честь і гідність особи.

УТР не використовує у програмах та передачах прихованих вставок, які впливають на підсвідомість людини та/або чинять шкідливий вплив на стан їх здоров'я.

Інформаційні програми телеканалу УТР висвітлюють усі суспільно значимі події в Україні та за її межами. Журналісти телеканалу УТР працюють в інтересах усього українського суспільства, не віддаючи переваги жодній політичній, соціальній, етнічній чи релігійній групі. Провладна політична група (чи коаліція) розглядається як одна з рівноправних політичних сил.

УТР не має жодних зобов'язань перед політичними партіями та окремими політиками, а також комерційними структурами, пов'язаними з ними, окрім обумовлених чинним законодавством та цим Статутом випадків діяльності телекомпанії в умовах виборчих кампаній.

Під час виборчих кампаній УТР суворо дотримується законодавства і рішень ЦВК, не віддає переваги жодній політичній силі, дотримуючись принципу рівних можливостей та паритетності під час висвітлення діяльності партій або кандидатів.

УТР не має жодних зобов'язань перед підприємствами та установами усіх форм власності, окрім тих, що випливають із законної та прозорої рекламної політики телеканалу.

2.3. Взаємна відповідальність

Засновники телекомпанії, покладаючись на професіоналізм журналістів УТР, не втручаються безпосередньо у виробничий процес, зокрема не нав'язують і не забороняють висвітлення окремих тем. Відповідальність за зміст і тематичне наповнення інформаційного продукту телеканалу покладається на президента УТР та керівників творчих підрозділів.

Засновники УТР гарантують творчому колективу, згідно з чинним законодавством, відсутність будь-яких форм політичної цензури. Суспільно-інформаційні програми УТР не можуть бути використані з метою прихованої комерційної та політичної реклами.

Засновники і керівники УТР сприяють розвитку суспільно-інформаційного мовлення телекомпанії, збільшенню творчих можливостей колективу, вдосконаленню матеріально-технічної бази, створюють умови для професійного і кар'єрного росту співробітників телеканалу УТР.

Співробітники УТР визнають право засновників і президента УТР на ефективне управління телеканалом і зобов'язуються підтримувати його своїми творчими зусиллями, зокрема забезпечують реалізацію концепції мовлення і засад редакційної політики. Колектив сприяє веденню ефективного, стабільного телевізійного бізнесу, зміцненню авторитету телекомпанії, пропагуванню нею культурних та загальнолюдських цінностей.

Журналісти УТР у своїй професійній діяльності гарантують засновникам телекомпанії дотримання визначених цим Статутом інформаційних стандартів та норм журналістської етики і суспільної моралі. Вони уникають дій, що можуть завдати шкоди репутації засновників і телекомпанії. Журналісти зобов'язуються дотримуватися комерційної таємниці та не поширювати конфіденційну внутрішню виробничу інформацію, окрім випадків порушення власниками засад публічно проголошеної редакційної політики.

У випадку журналістського дослідження подій, фактів чи тем, які безпосередньо стосуються інтересів засновників, творчі підрозділи гарантують завчасне інформування з метою забезпечення засновнику можливості негайно оприлюднити свою позицію.

3. Інформаційні стандарти

3.1. Оперативність

УТР прагне повідомляти новини раніше конкурентів. Будь-яка важлива інформація має готуватися до ефіру найближчого випуску новин у тій формі, яка можлива на той час. У наступних випусках ця інформація може бути розширена і доповнена.

Її повторний вихід в ефір у незміненій формі не допускається, аби в глядача, який подивився кілька випусків новин, не склалося враження, що він отримує застарілу інформацію. Якщо повідомлення неможливо доповнити новими фактами чи коментарями, слід, принаймні, змінити його стилістично.

3.2. Точність

Журналісти зобов'язані повідомляти будь-які факти максимально точно, не спотворюючи їхнього первинного змісту. Особливо це стосується імен, прізвищ, власних назв, цифр, виняткових характеристик ("вперше", "найбільше" тощо). Повідомляючи про подію з чужих слів, журналіст має перевірити її щонайменше з двох незалежних джерел. Якщо не можливо, то про це слід повідомити глядачів. Відеоряд завжди має відповідати інтершуму (звуковому ряду), окрім випадків використання спеціальних прийомів монтажу. Під час використання відеоархіву слід вказувати, що цей матеріал є архівним.

Переклади синхронів (прямої мови), що звучать в оригіналі іноземною мовою, повинні бути максимально дослівними, але з урахуванням норм літературної української мови; відповідно українська мова повинна відповідати іноземній в іномовних програмах. Оригінальний синхрон має при цьому звучати в повному обсязі, а перші й останні слова синхроніста повинні звучати виразно.

За точність оприлюдненої інформації відповідає автор матеріалу. У разі виникнення сумнівів щодо точності він має повідомити про це редактора, керівника творчого підрозділу або президента УТР , який ухвалює остаточне рішення.

УТР визнає підтверджені фактичні помилки та, наголошуючи на цьому, виправляє їх у найближчих своїх випусках.

3.3. Достовірність (об'єктивність)

УТР завжди чітко посилається на джерела своєї інформації. Журналіст завжди однозначно ідентифікує інформацію, отриману ним безпосередньо (побачене, почуте), від тієї, що надійшла з інших джерел (переказане).

Інформацію, яка надходить з інших ЗМІ (агентств, періодики, радіо, телебачення тощо), УТР прагне перевірити або продублювати інформацією з власних джерел. Бажано уникати посилань на інформацію конкуруючих телеканалів, якщо аналогічну інформацію можна дістати з інших джерел.

Довільні узагальнення у посиланнях не допускаються. Наприклад, не можна сказати, що "українці проти ...". Можна сказати, що "більшість українців проти ...", якщо це підтверджено результатами соціологічних досліджень. Не можна вживати вислів „політики вважають", - можна послатися на думку "деяких політиків", якщо аналогічні оцінки справді зробили кілька політиків.

Не допускається пряме використання інформації з Інтернет-видань, якщо вони не є офіційно зареєстрованими ЗМІ або сторінками офіційних ЗМІ, державних установ, політичних партій, громадських організацій, інших офіційних інституцій, які несуть юридичну відповідальність за достовірність оприлюдненої інформації. Таку інформацію можна брати до відома і використовувати лише з метою подальшого журналістського дослідження.

Журналісти повинні перевіряти достовірність і об’єктивність інформації. Журналісти не несуть відповідальність за достовірність:

а) якщо поширювана інформація містилася в офіційних повідомленнях, або одержана від органів державної влади, органів місцевого самоврядування у письмовій формі;

б) якщо ця інформація є дослівним цитуванням заяв і виступів (усних і друкованих) посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України та у депутати рад усіх рівнів, кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів;

в) якщо ця інформація розповсюджувалася без попереднього запису та містилася у виступах осіб, які не є працівниками телерадіоорганізації;

г) якщо вона є дослівним відтворенням матеріалів, поширених іншими засобами масової інформації або інформаційним агентством, з посилання на нього.

3.4. Збалансованість

УТР подає позиції усіх сторін відображуваного конфлікту, різні міркування щодо суперечливого питання. Якщо точку зору однієї зі сторін не можна отримати одразу, вона обов'язково подається пізніше. У випадку, коли одна зі сторін відмовляється від коментарів, про це слід чітко повідомити, по можливості пояснивши причини відмови. УТР завжди залишає право стороні конфлікту повідомити свою позицію пізніше. Висловленню позицій сторін у кожному матеріалі, по можливості, необхідно надавати однаковий ефірний час.

Думка експерта, що є фахівцем у спірному питанні, не потребує збалансування. УТР не залучає до коментування спірних питань експертів, у чиїй незаангажованості щодо певного питання сумнівається. Використання коментарів заангажованих експертів допускається в окремих випадках, коли необхідно детальніше пояснити позиції сторін. Тоді їхня зацікавленість чітко обумовлюється і врівноважується іншими думками.

Бліц-опитування можна використовувати лише для демонстрації спектру думок, а не їхнього співвідношення в суспільстві чи громаді, щоб у глядача не склалося враження про репрезентативність такого опитування.

УТР не допускає маніпулювання фактами (побудова хибних причинно-наслідкових зв'язків, замовчування ключових мотивів позиції однієї зі сторін), відеорядом (навмисне спотворення об'єктивної картини події за допомогою спеціальних прийомів зйомки чи монтажу), емоціями (навмисне надання позиції однієї зі сторін більшого емоційного забарвлення) тощо.

3.5. Відокремлення фактів від коментарів та оцінок

В усіх матеріалах програм УТР факти завжди чітко і недвозначно відокремлені від коментарів та оцінок. Посилання на джерело суб'єктивної думки при цьому обов'язкове. Журналісти в новинах уникають власних оцінок і коментарів. У своїх повідомленнях журналісти повинні максимально уникати оціночної лексики та власної емоційності, допускаючи лише ретрансляцію емоцій учасників подій. Винятком можуть бути лише оцінки фахових журналістів щодо подій та об'єктів суто суб'єктивного сприйняття (витвори мистецтва, спортивні події тощо).

Власні коментарі та оцінки журналістів допускаються лише в авторських та аналітичних програмах УТР, формат яких концептуально передбачає певний суб'єктивізм авторів. Такі програми мають бути публічно позиціоновані як інформаційно-аналітичні, аналітичні, публіцистичні тощо. При цьому автор зобов'язаний відділяти власні висновки чи судження від висновків чи суджень інших осіб. Неприпустимим є ігнорування фактів чи важливих думок, які суперечать вибудуваній автором версії.

3.6. Вичерпність

Будь-яка інформація в новинах УТР повинна обов'язково містити відповіді на наступні запитання: що, де і коли сталося, за яких саме обставин, хто винуватець, учасник, свідок. При цьому, в залежності від важливості події, бажано дати відповіді й на інші запитання, що можуть виникнути у глядача: чому так сталося, які наслідки тощо. Для вичерпності висвітлення події бажано надати і бекграунд (передісторію), пояснити складні поняття і тези, вписати подію в широкий інформаційний контекст.

3.7. Доступність

У своїй роботі журналісти УТР послуговуються літературною українською мовою, або іноземною мовою відповідно до регіонів, країн мовлення. Тексти повідомлень мають складатися з простих речень. Необхідно стежити за послідовністю викладу, уникати стилістичних і логічних нагромаджень. Кожна значима теза повинна супроводжуватися відповідною аргументацією. Для полегшення сприйняття інформації в новинних сюжетах необхідно робити короткі смислові паузи (абзаци) між групами речень, що складають завершену думку. Паузи при цьому заповнюються смисловим інтершумом.

У повідомленнях новин УТР треба максимально уникати слів іншомовного походження, жаргонізмів, штампів та слів-паразитів. Фразеологізми й образні поняття можна використовувати як допоміжний відображувальний засіб. Абревіатури (крім загальновживаних) слід розшифровувати насамперед під час першої згадки.

Назви установ і посад слід максимально спрощувати, якщо це не суперечить принципу точності (Кабмін, Мінкульт, Міносвіти тощо). Не нехтуючи точністю, необхідно округлювати цифри і, по можливості, використовувати порівняльні величини (бажано для вираження числа використовувати не більше трьох слів). Цифрову інформацію варто ілюструвати графічно. Не можна зловживати цифрами. Вони мають подаватися у порівнянні та співвідношенні, щоб глядачеві був зрозумілий зміст повідомлення.

4. Етичні принципи роботи журналістів

4.1. Персональна відповідальність

Журналіст УТР має право оприлюднити тільки таку інформацію, в достовірності якої він не сумнівається. Журналіст несе персональну відповідальність за достовірність оприлюдненої інформації. Автор кожного оригінального сюжету в інформаційних випусках новин УТР однозначно ідентифікується титрами, представленням ведучим зі студії або стенд-апом (журналіст представляє себе у кадрі).

4.2. Невтручання у приватне життя

Будь-які подробиці з приватного життя конкретних осіб можуть бути оприлюднені тільки з їхньої згоди. Виняток становлять лише суспільно значимі відомості з приватного життя політиків та інших публічних осіб, чий добровільно обраний вид діяльності та суспільне становище виправдовує інтерес громадськості до їхнього приватного життя. Таке рішення має бути схвалене на рівні керівників телеканалу.

Використання прихованих камер є втручанням у приватне життя людини. Використання прихованих камер може виправдати лише надзвичайно важливий суспільний інтерес. Наприклад, використання прихованих камер може бути виправдане необхідністю продемонструвати приклади корупції чи інших владних зловживань.

Якщо фотокартка або відеозображення містить зображення особи, щодо якої немає дозволу на поширення її зображення, УТР може транслювати зображення за умови належного маскування – вживати заходів, які унеможливлюють ідентифікацію особи. Якщо журналісти обіцяли особі конфіденційність, вони зобов’язані дотриматися взятих зобов’язань.

4.3. Конфіденційна інформація

Інформація, яка відповідно до законодавства України, є конфіденційною (інформація професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, яка знаходиться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб) може бути оприлюднена тільки зі згоди власника такої інформації та відповідно до передбачених ним умов.

УТР не розголошує відомості, що становлять державну або іншу передбачену законодавством таємницю, а також відомості, що стосуються лікарської таємниці, грошових вкладів, прибутків від підприємницької діяльності, усиновлення (удочеріння), листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень, крім випадків, передбачених законом.

4.4. Шокуючі матеріали (в т.ч. інформація про насильство)

УТР уникає демонстрації відвертих сцен насильства, свідчень фізичного страждання, крупних планів серйозних травм людей, відвертої порнографії, брутальної лайки та інших шокуючих відеоматеріалів. У разі надзвичайної суспільної значущості оприлюднення таких матеріалів необхідно повідомити глядачів, що наступні кадри можуть завдати їм моральної шкоди. Слід делікатно ставитися до оприлюднення інтерв'ю з людьми, що перебувають у шоковому стані.

4.5. Презумпція невинності

Журналіст не має права назвати особу злочинцем поки щодо неї не набрав чинності звинувачувальний вирок суду. Будь-які звинувачення у кримінальних злочинах можуть бути оприлюднені лише з посиланням на правоохоронні органи або конкретних осіб, які є однією зі сторін конфлікту чи судового процесу. Журналіст повинен докласти усіх зусиль, аби дізнатися про точку зору обвинуваченої особи, її адвокатів або інших уповноважених осіб.

Журналіст має право будувати власні версії подій у рамках журналістського розслідування, ґрунтуючись на неспростовних фактах. Водночас він зобов'язаний спростувати будь-яку дискредитуючу інформацію про особу, якщо така інформація не була підтвердження в подальшому.

4.6. Повага до жертв злочинів (інформація про злочини)

Журналіст не має права оприлюднювати особисті відомості про жертв злочинів (особливо про дітей та жертв сексуальних злочинів) без згоди цих людей чи уповноважених осіб. Винятком можуть бути лише випадки, коли інформація становить надзвичайний суспільний інтерес або жертва звинувачує конкретних осіб у злочині, не вдаючись до правового вирішення конфлікту. Таке рішення має бути схвалене на рівні керівництва УТР.

4.7. Інформація про різні групи населення (національні та сексуальні меншини, релігійні групи, хворих та інвалідів)

УТР не допускає дискримінації національних та сексуальних меншин, релігійних груп, хворих та інвалідів.

4.8. Захист дітей від негативного впливу інформації

УТР не розповсюджує та не анонсує програми та передачі, які можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва. У програмах та передачах УТР не розголошує інформації, яка може сприяти ідентифікації особи неповнолітнього правопорушника чи стосується факту самогубства неповнолітнього.

4.9. Дотримання авторських та суміжних прав

Використання програм чи передач інших телерадіоорганізацій здійснюється відповідно до Закону України „Про авторське право та суміжні права".

4.10. Захист джерел інформації

Журналісти УТР мають право не розкривати свої джерела інформації, якщо інформатору загрожуватиме небезпека. Обіцянка анонімності має дотримуватися суворо. При цьому журналіст повинен з'ясувати мотиви відмови інформатора від оприлюднення відомостей про нього. Розголошення допускається на вимогу суду або лише за умови надзвичайних обставин, коли винятковий суспільний інтерес до даної інформації перевищує необхідність зберегти конфіденційність джерела. Таке рішення має бути схвалене на рівні керівництва УТР.

4.11. Ембарго на оприлюднення інформації

Журналіст завжди повідомляє опитуваних осіб, що він збирає інформацію з метою її оприлюднення. УТР не оприлюднює інформацію, яка була надана журналісту в режимі "оф-рекордз" (не для оприлюднення). Така інформація може використовуватися лише з метою пошуку додаткових свідчень і підтверджень з інших джерел.

УТР також не оприлюднює інформацію раніше, ніж спливе часове ембарго (обмеження на час оприлюднення), яке наклало на неї джерело інформації.

4.12. Чисті руки

Журналіст не має права отримувати винагороду (хабара) за оприлюднення або замовчування певної інформації. Також він має уникати подарунків, які можуть вплинути на його оцінки чи судження.

Хабаром вважається грошова винагорода, безоплатне надання товарів та послуг, невиправдані знижки їх оплати, обіцянки посприяти у вирішенні певних питань, зокрема пов'язаних з виконанням журналістом службових обов'язків; а також будь-які інші дії, які можуть трактуватися як немотивована винагорода.

Хабарами не вважаються недорогі подарунки та дрібні послуги, відмова від яких може трактуватися як вияв неввічливості, участь у фуршетах, які влаштовують організатори заходів для всіх учасників, не вимагаючи за це особливого ставлення.

УТР уникає надання журналістам від зацікавлених осіб та установ безоплатних транспортних, готельних та інших послуг, які спрямовані на забезпечення умов виконання журналістами своїх службових обов'язків. Виняток становить участь знімальних груп у журналістських пулах офіційних делегацій, а також у висвітленні заходів української діаспори за кордоном, якщо немає можливості забезпечити умови для роботи журналістів власним коштом.

4.13. Конфлікти інтересів

Співробітники телеканалу УТР можуть бути членами політичних партій або груп їх підтримки. Вони можуть брати участь у політичних акціях поза робочим часом, не використовуючи при цьому бренд УТР.

Під час виконання службових обов'язків співробітники УТР не мають права виявляти свої політичні погляди як в ефірі, так і поза ефіром, зокрема носити символіку політичних чи громадських об’єднань, оформляти свої робочі місця і обладнання партійною символікою, лозунгами тощо.

Направляючи співробітників УТР на висвітлення будь-яких подій, редактор уникає ситуацій, які можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів. Співробітники УТР, що обіймають керівні посади в політичних партіях або входять до виборчих списків політичних партій, не можуть брати участь у висвітленні політичних подій та обіймати будь-які редакторські посади.

4.14. Позаштатна робота

Журналісти УТР не можуть працювати в інших телерадіокомпаніях, окрім випадків, які погоджені з керівництвом телеканалу. Публікації в друкованих та Інтернет-ЗМІ дозволяються без обмежень та без попереднього узгодження, якщо вони не суперечать етичним принципам, що обумовлені цим Статутом. Водночас журналіст не може використати для публікації в іншому виданні ексклюзивну інформацію, добуту ним в межах УТР.

Публікуючись в інших ЗМІ, журналіст має погоджувати з керівництвом можливість використання бренду УТР, що належить засновникам телеканалу.

Представляти УТР може лише президент УТР, а всі інші співробітники тільки за умови отримання від президента УТР відповідного дозволу чи доручення.

5. Робота в умовах виборчих кампаній

5.1. Правові засади

Під час виборчих кампаній УТР працює в особливих умовах, що визначені відповідними нормами чинних законів „Про вибори народних депутатів України", „Про вибори Президента України", „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів". Журналісти у своїй роботі дотримуються усіх норм вітчизняного виборчого законодавства.

Якщо певні розділи чинних законів України обмежують права журналістів на вільне висвітлення виборів, УТР приєднується до інформаційної кампанії вітчизняних ЗМІ з метою привернення уваги громадськості до необхідності вдосконалити виборче законодавство.

5.2. Теледебати

УТР прагне до всебічного висвітлення виборчих кампаній, зокрема у форматі політичних дискусій і теледебатів. Добір учасників здійснюється на засадах паритетності та рівного представництва.

Якщо немає можливості запросити представників усіх політичних сил, що беруть участь у виборах, добір учасників здійснюється на основі показників соціологічних рейтингів. Телеканал залишає за собою право визначати коло учасників і тематику дебатів.

5.3. Рейтинги, екзіт-поли

УТР за жодних умов не маніпулює результатами соціологічних опитувань (рейтингами партій, політиків) та екзіт-полів. У новинах оприлюднюються результати максимальної кількості соціологічних опитувань, проведених визнаними й авторитетними соціологічними службами, об'єктивність яких не викликає сумнівів.

5.4. Передвиборні акції

Політичні акції учасників виборчого процесу висвітлюються незалежно від їхнього політичного спрямування. При цьому неодмінно оприлюднюється наступна інформація: кількісні показники масовості акцій за даними як організаторів, так і компетентних органів; імена організаторів та лідерів; світоглядні, соціальні, вікові характеристики учасників акцій; основні гасла та вимоги.

Пріоритет на висвітлення передвиборчих акцій визначається з врахуванням їхньої масштабності та суспільного резонансу, а також засад редакційної політики.

Спотворення нереальної картини акції, зокрема за допомогою маніпуляції фактами (перебільшення чи замовчування), спеціальних прийомів зйомки і монтажу відео- та аудіоряду, є неприпустимим.

5.5. Політична реклама

УТР забезпечує повну прозорість комерційних заходів, пов'язаних з політичною рекламою, на підставі принципу рівних можливостей та чинного законодавства.

Партії самостійно ухвалюють рішення про придбання ефірного часу телеканалу УТР. На початку кожної виборчої кампанії УТР оприлюднює комерційні розцінки (тарифи) ефірного часу, який можуть придбати партії.

УТР завжди прямо вказує на те, що даний ефірний час викуплений і використовується політичною партією з метою агітації.

6. Реклама та спонсорство

Рекламна діяльність телеканалу УТР здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про рекламу", а також нормативних актів державних органів.

Використання у рекламі об'єктів авторського права і (або) суміжних прав здійснюється відповідно до вимог законодавства України про авторське право і суміжні права.

У телепередачах, які створені і проводяться за участю спонсорів, не наводиться жодна інформація рекламного характеру про спонсора та/або його товари, крім імені або найменування та знака для товарів і послуг спонсорів. Не можуть бути спонсорами особи, що виробляють чи розповсюджують товари, реклама яких заборонена законом, а також особи, що виробляють чи розповсюджують товари, виробництво та/або обіг яких заборонено законом. Програма, передача, підготовлена за підтримки спонсора, означається за допомогою титрів чи дикторського тексту на початку та/або наприкінці.

УТР не допускає прихованої реклами та одержання творчими працівниками телекомпанії товарів і послуг безкоштовно або за пільговими цінами.

7. Гарантії професійної незалежності

7.1. Прозорість інформаційної політики

Кожен творчий працівник УТР має бути ознайомлений із засадами редакційної політики, викладеними в цьому Статуті. Підписуючи трудову угоду з керівництвом телекомпанії, він бере на себе зобов'язання дотримуватись визначених цим Статутом інформаційних та фахових стандартів.

Журналіст не зобов'язаний дотримуватися принципів, не передбачених цим Статутом. Керівник творчого підрозділу не має права вимагати від журналіста виконання редакційних завдань, які суперечать законодавству України.

7.2. Право на відмову

Журналіст УТР має право відмовитися від виконання редакційного завдання, якщо воно суперечить засадам редакційної політики чи нормам журналістської етики, які обумовлені цим Статутом, або чинному законодавству. Про виникнення такої ситуації необхідно обов'язково повідомити президента УТР.

Пряме чи опосередковане втручання органів влади у творчу діяльність журналіста вважається цензурою і є неприпустимим. Журналіст УТР зобов'язаний поставити до відома керівництво телеканалу і громадськість щодо спроби такого втручання.

7.3. Редагування

Процес редагування журналістських матеріалів здійснюється керівником творчого підрозділу з метою контролю за дотриманням стилістичних норм української мови, інформаційних, жанрових, етичних стандартів, змісту і доказовості тверджень і висловлювань, а також інших принципів, обумовлених цим Статутом. Керівник творчого підрозділу обговорює з журналістом правки, які хоче внести до журналістського тексту, але несе відповідальність за остаточну версію матеріалу.

У випадку необхідності журналістський матеріал можна передати на підготовку іншому журналісту. Водночас, журналіст не може відмовитися від підготовки або переробки матеріалу, окрім випадків, передбачених цим Статутом та чинним законодавством.

Підготовлений журналістом матеріал, який відповідає усім стандартам, може не потрапити до ефіру лише з прозорих і зрозумілих причин (брак часу в ефірі, технічні причини, непередбачувана зміна ситуації тощо). Немотивоване Статутом втручання в журналістський матеріал або зняття його з ефіру без належного обґрунтування є свідченням цензури, що заборонена законом.

7.4. Зміна редакційної політики

Зміни редакційної політики УТР прирівнюються за своїми виробничими наслідками до зміни умов праці. Усі творчі працівники, які не згодні з цим рішенням, мають право звільнитися з формулюванням „у зв'язку зі зміною умов праці".

8. Порядок утворення, діяльності та повноваження редакційної ради

Відповідно до вимог Закону України „Про телебачення і радіомовлення" у складі органів управління УТР створюється спеціальний наглядовий орган – редакційна рада, яка складається з 8 (восьми) осіб.

8.1. Компетенція редакційної ради визначається Законом України „Про телебачення і радіомовлення”. Так, зокрема, на редакційну раду покладається:
- контроль за дотримання концепції мовлення і засад редакційної політики;
- контроль за дотриманням тележурналістами УТР редакційного статуту;
- контроль за дотриманням прав тележурналістів УТР, вимог щодо заборони цензури та втручання у творчу діяльність УТР;
- внесення на розгляд органів управління УТР питання про відсторонення від керівництва УТР або її окремими підрозділами осіб, які порушували редакційний статут та/або вимоги законодавства щодо творчої і виробничої діяльності тележурналістів УТР; заборони цензури і втручання у творчу діяльність УТР, про призначення службового розслідування і звільнення цих осіб відповідно до закону в разі підтвердження наявності зазначених порушень.

8.2. Персональний склад редакційної ради формується: половина складу призначається Держкомтелерадіо України, а половина обирається творчим колективом УТР.

Рада складається з 8 членів. Голова редакційної ради обирається відкритим голосуванням більшістю голосів членів редакційно ради. Секретар обирається відкритим голосуванням щоразу на засіданні простою більшістю голосів.

8.3.Засідання редакційної ради проводяться в міру потреби.

Засідання редакційної ради вважаються чинними, якщо на них присутні 2/3 чисельного складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів. При однаковій кількості голосів членів редакційної ради голос голови редакційної ради вважається вирішальним.

На засіданнях редакційної ради ведуться протоколи, що підписуються головою ради та секретарем.

За результатами засідання редакційної ради приймаються рішення, які носять рекомендаційний характер.

Рішення Ради можуть уводитися в дію наказом по УТР.

8.4. Питання до порядку денного засідання Ради може бути внесене будь-яким членом редакційної ради не пізніше ніж за один день до засідання у письмовому вигляді на ім’я голови редакційної ради.

Питання, пов’язані з прийомом та виключенням членів зі складу редакційної ради можуть бути внесені до порядку денного головою редакційно ради, або творчим колективом УТР. Такі питання ставляться на голосування в загальному порядку.

8.5. При редакційній раді може створюватися група експертів, які працюють на громадських засадах. Чисельність групи та її персональний склад затверджується рішенням редакційної ради.

Експерти працюють на підставі рекомендацій та замовлень редакційної ради і подають свої пропозиції в письмовому вигляді.

Пропозиції експерта носять тільки дорадчий характер і не є обов’язковими для виконання чи прийняття редакційною радою.

8.6.Організаційне забезпечення роботи редакційної ради здійснює секретаріат УТР.

8.7.Редакційний статут та склад редакційної ради оприлюднюється на Інтернет-сторінці УТР. Копія редакційного статуту протягом семи днів з часу його прийняття, або внесення змін до нього, надсилається Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення.

9. Набрання чинності редакційного статуту УТР.

Редакційний статут УТР набуває чинності з часу його затвердження Держкомтелерадіо України за винятком першого речення пункту 4.14, яке вводиться в дію через 2 місяці після ознайомлення з ним усіх працівників УТР.

Статут обговорений і затверджений на загальних зборах колективу від 28.12.2006р. (Протокол № 3).

ПРЕЗИДЕНТ УТР В.В. ЮРИЧКО

 
 
 

НОВИНИ

 

29.05.2010 Привітання Президента України Віктора Януковича з Днем Києва

Шановні кияни!

Вітаю вас з прекрасним святом – Днем Києва! Я народився в іншому краї, і серце моє, безумовно, належить йому. Але з... далі >>


29.05.2010 Прем'єр-міністр України привітав киян з Днем Києва

Прем’єр-міністр України Микола Азаров привітав мешканців столиці з Днем Києва. Вітальна адреса була передана сьогодні до міської державної адміністрації.


29.05.2010 Київ святкує День народження

У вихідні кияни відзначають День столиці. З цієї нагоди київський міський голова Леонід Черновецький привітав усіх жителів та гостей міста, повідомили далі >>


 
 
 

ПАРТНЕРИ:

 

 
 

 

  Сайт оптимізований для перегляду броузерами Internet Explorer - 4.0 і вище,
Netscape Navigator- 7.0.
Мінімальне розширення 800 х 600
Розробка сайту intellCOM

Звязок з веб-мастером