на головну сторінку  
на головну сторінку    
    ON-LINE трансляція ДТРК "УТР" в обрані форум на сайті  
увімкнути трансляцію телеканалу УТР

08 : 00

Хочете подивитися?
> натисніть тут <

10 : 00

Підняття прапора України у регіонах та інших країнах світу (повтор від 23.08.11)  

10 : 30

Урочистості з нагоди 20-ї річниці Незалежності України  

11 : 00

Кінолітопис епохи. "Гомоніла Україна..."  

11 : 40

Знамениті українці. Григорій Сковорода  

12 : 10

 

12 : 15

 

14 : 00

 

15 : 00

 
 

ЗМІНИ В ПРОГРАМІ:

Увага! Зміни у програмі!

24 серпня 2011 року

ДТРК "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення" до Дня Незалежності України планує наступні прямі трансляції:

З 10:30 до 11:00 Урочистості з нагоди 20-ї річниці Незалежності України

З 20:00 до 20:30 Мистецький телемарафон до 20-ї річниці Незалежності України з Майдану Незалежності у місті Києві

Дирекція програм

  ВХІД ДЛЯ КОРИСТУВАЧА
  логін
     
  пароль
 
   
 
 

Захист прав закордонних українців

<< версія для друку >>

Україна належить до країн із найчисленнішою діаспорою. Нині, за різними оцінками, поза межами держави проживає від 12 до 20 млн етнічних українців, тобто майже третина українського етносу перебуває за межами своєї історичної батьківщини.

Сам факт існування діаспори урізноманітнює, збагачує та утверджує українську присутність у світі. А розвиток всебічних культурних, наукових, економічних зв'язків із діаспорою потрібний, передусім, самій Україні, оскільки кожна зарубіжна українська громада ї не лише джерелом знань про нашу державу, а й провідником політичного впливу в інтересах нашої держави в країні свого поселення. Наполегливою працею, часто в незвичних для себе кліматичних умовах, закордонні українці створюють матеріальні та духовні цінності, підносячи тим самим престиж не лише країн поселення, а й історичної батьківщини.

Проте й закордонне українство нерідко потребує захисту своїх прав з боку історичної батьківщини. Адже, як свідчить практика, українці вміють значно краще створювати блага, ніж відстоювати власні етнокультурні права та потреби. Особливо в пострадянських країнах. Крім того, є об’єктивний процес асиміляції. І для того, щоб йому протистояти, українці, відірвані від рідної землі, мають докладати значних зусиль. Досвід засвідчив - для забезпечення прав національних меншин потрібні три складові: організованість та активність самої громади, готовність до відстоювання власних потреб; відповідна законодавча база країни поселення; підтримка з боку історичної батьківщини.

Третя складова помітно впливає на перші дві. Відтак, від активності та послідовності політики нашої держави у сприянні процесам етнічного самовідтворення української діаспори, відстоюванні ∙∙ прав значною мірою залежатиме й подальша доля закордонного українства. Зрозуміло, що допомога з боку історичної батьківщини, якою б значною вона не була, не може задовольнити всі потреби діаспори. Саме тому переважна більшість держав, що мають численні громади за кордоном, дбають про створення системи їх самовідтворення, самофінансування та саморозвитку. Адже цілком очевидно, що слабка, неорганізована та бідна закордонна громада не матиме помітного впливу.

З набуттям незалежності Україна стала центром згуртування українців усього світу. Тому цілком природно, що встановлення та інтенсифікація зв'язків з українською діаспорою стали важливою складовою державної етнополітики.

Разом з тим, ще донедавна єдиним документом, розробленим з метою реалізації статті 12 Конституції України щодо задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави, була Національна програма "Закордонне українство" на період до 2005 року, затверджена Указом Президента України від 24.09.2001 року N 892/2001. Лише 4 березня поточного року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про правовий статус закордонних українців".

Закон, який структурно складається з преамбули та 13 статей, визначає умови (ст. 3) і порядок надання (ст. 4), відмови у наданні (ст. 6), а також підстави припинення статусу закордонного українця (ст. 7); порядок в’їзду та перебування закордонного українця на території України (ст. 8); права, свободи і обов'язки закордонних українців на території України (ст. 9); гарантії задоволення національно-культурних і мовних потреб закордонних українців (ст. 11).

Слід зауважити, що в основу визначення терміна "закордонний українець" (ст. 1) покладено норми Конституції України, в преамбулі якої український народ визначається як громадяни України усіх національностей. Таким чином, на статус закордонного українця можуть претендувати не лише особи, які мають етнічне українське походження, а й ті, хто походить з України. При цьому всі претенденти повинні досягти 16-річного віку й мають бути громадянами інших держав або особами без громадянства й проживати поза межами України. Під українським етнічним походженням розуміється належність особи або предків до української нації та визнання нею України батьківщиною свого етнічного походження.

Особа, котра виявила бажання набути статус закордонного українця, подає письмову заяву встановленого зразка (за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України): на території України - до Міністерства закордонних справ України, а за кордоном - до дипломатичних установ України. До заяви додаються паспортний документ або документ, що його замінює; документи чи свідчення громадян України, закордонних українців чи громадських організацій закордонних українців, які підтверджують українське етнічне походження або походження з України. До цих документів може бути додано характеристику-клопотання громадської організації української діаспори, членом якої ї заявник.

Рішення про надання, відмову у наданні або припинення статусу закордонного українця приймає спеціально створена при Кабінеті Міністрів України Національна комісія з питань закордонних українців у термін до 90 днів з дня реєстрації заяви в комісії. До складу Національної комісії входять представники центральних органів виконавчої влади, народні депутати України (за згодою), представники Адміністрації Президента України, а також громадських організацій, які опікуються питаннями закордонних українців, з правом дорадчого голосу.

У разі позитивного рішення щодо надання статусу закордонного українця Національна комісія особисто, через Міністерство закордонних справ України або дипломатичні установи України за кордоном видає особі посвідчення встановленого зразка. До посвідчення разом з фотокарткою українською мовою вносяться такі дані: 1) прізвище та ім'я чи імена; 2) дата та місце народження; 3) громадянство чи наявність статусу особи без громадянства; 4) країна постійного проживання.

Інші дані вносити заборонено.

Посвідчення закордонного українця видається на 10 років з подальшою його перереєстрацією. За виготовлення посвідчення чи його дублікату (у разі втрати) стягується плата, розмір якої встановлює Кабінет Міністрів України.

У разі відмови у наданні статусу закордонного українця особі видається копія відповідного рішення Національної комісії. Після усунення причин відмови за заявником залишається право повторного звернення. Підставою для відмови у наданні статусу закордонного українця ї:

- дії, вчинені особою, які суперечать інтересам національної безпеки України;

- подання свідомо неправдивих даних або підроблених документів;

- порушення інших вимог щодо подання необхідних документів.

Крім того, статус закордонного українця може бути припинено. Це відбувається в таких випадках:

- у разі подання особою відповідної заяви;

- у разі набуття закордонним українцем громадянства України;

- якщо цього статусу було набуто внаслідок подання свідомо неправдивих даних або підроблених документів;

- якщо протягом 6 місяців особа не повідомила МЗС України або дипломатичну установу України за кордоном про зміну прізвища, імені, громадянства або місця проживання;

- якщо особа вчинила дії, що ї підставою для відмови у наданні статусу закордонного українця.

Якими ж правами користуватимуться закордонні українці в Україні? Закордонні українці - громадяни держав, з якими Україна має візовий режим, мають право на безплатне оформлення багаторазової візи для відвідання України без надання відповідного запрошення терміном дії на 5 років на підставі посвідчення закордонного українця. Це поширюється і на подружжя закордонного українця. Свої бажання іммігрувати в Україну на постійне проживання закордонний українець та його родина зможе реалізувати поза межами квот на імміграцію за умови отримання в установленому законом порядку дозволу на імміграцію.

Під час перебування в Україні (на законних підставах) закордонний українець користується всіма правами і свободами, а також несе такі самі обов'язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами України чи міжнародними договорами, ратифікованими нашою державою.

Закон гарантує і забезпечує захист прав та інтересів закордонних українців - учасників благодійництва та благодійної діяльності, заохочує здійснення такої діяльності.

Згідно із законом задоволення культурно-мовних, освітніх, інформаційних та інших потреб здійснюватиметься в рамках національної концепції співпраці із закордонними українцями (перебуває в стадії розробки) та на підставі спеціальної національної програми. Крім того, має бути розроблена програма повернення та облаштування закордонних українців в Україні (проект такої програми нині проходить узгодження в центральних органах виконавчої влади і ближчим часом буде винесено на розгляд Кабінету Міністрів України).

Таким чином, з прийняттям Закону України "Про правовий статус закордонних українців" зроблено ще один крок до унормування відносин історичної батьківщини з українським зарубіжжям, створення механізму реалізації конституційних норм щодо "задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави" (ст. 12). Залишається лише виконувати прийняте.

 
 
 

НОВИНИ

 

24.08.2011 Україна після 20 років незалежності: реформи — ключ до тісніших і глибших відносин із ЄС

Автор: Жозе Мануель Баррозу, Президент Європейської комісії для тижневика «Дзеркало тижня»

далі >>


24.08.2011 Мирослав Попович: Відчуття свободи та потреба у власній культурі – здобутки Незалежності

Автор: Мирослав Попович – філософ, директор Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України

Серцевиною кожної куль... далі >>


24.08.2011 Виступ Президента України Віктора Януковича під час урочистостей з нагоди 20-ї річниці Незалежності України в палаці «Україна»

Дорогі співвітчизники!

В ці серпневі дні ми святкуємо ювілей Української держави.

Незалежній Україні... далі >>


 
 
 

ПАРТНЕРИ:

 

 
 

 

  Сайт оптимізований для перегляду броузерами Internet Explorer - 4.0 і вище,
Netscape Navigator- 7.0.
Мінімальне розширення 800 х 600
Розробка сайту intellCOM

Звязок з веб-мастером