ДТРК "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення" (УТР)

Тендер №3 - Звіт

 

Звіт про результати здійснення процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти
N 1 від 01.11.2005р.

1. Загальна інформація:
1.1. Головний розпорядник коштів: Державний комітет телебачення і радіомовлення України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: [/b] 00013936.
1.2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України.
1.3. Розмір бюджетного призначення згідно з кошторисом або очікувана вартість закупівлі: 88000,00 грн. (вісімдесят вісім тисяч грн. 00 коп.)

2. Замовник торгів:
2.1. Найменування: Державна телерадіокомпанія „Всесвітня служба „Українське телебачення і радіомовлення”.
2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 26267574.
2.3. Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Мельникова, 42, 04119.
2.4. Відповідальний за проведення торгів: Круглов Ігор Валерійович, тел: (044) 481-43-44.

3. Опис предмета закупівлі:
3.1. Предмет закупівлі: послуги оренди обладнання апаратно-лінійного монтажу.
3.2. Кількість (у разі закупівлі товару):

4. Інформування про процедуру закупівлі:
4.1. Дата відправлення запиту цінових пропозицій (котирувань): 19.10.2005 р.
4.2. Дата відправлення повідомлення учасникам про результат проведеної процедури: 25.10.2005р.

5. Інформація щодо тендерних пропозицій:
5.1. Кінцевий строк приймання тендерних пропозицій: Дата: 25.10.2005 р. Час – 10:00
5.2. Кількість отриманих тендерних пропозицій: 3 (три). 6. Ціна обраної пропозиції – пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (зПДВ) - 87171,84 грн. Словами – вісімдесят сім тисяч сто сімдесят одна грн. 84 коп. 6.1. Дата акцепту пропозиції: 25.10.2005 р. 6.2. Дата укладання договору: 01.11.2005 р.

6. Ціна обраної пропозиції – пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (зПДВ)
87171,84 грн. Словами – вісімдесят сім тисяч сто сімдесят одна грн. 84 коп. 6.1. Дата акцепту пропозиції:25.10.2005 р. 6.2. Дата укладання договору: 01.11.2005 р.

7. Інформація про переможця торгів:
7.1. Найменування: Громадська організація «Асоціація засобів масової інформації».
7.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 25276878.
7.3. Місцезнаходження: м. Київ, бул. Ш.Руставелі 39/41, оф.903,
тел./факс: (044) 289-06-80.

8. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися – не було 8.1. Дата прийняття такого рішення – не має.
8.2. Причини – не має.

9. Кількість поданих оскаржень, позовів: скарг не отримано.

11. Інша інформація:

Склад тендерного комітету:

Заступник голови тендерного комітету:
віце-президент __________________________ Круглов І.В.

Секретар тендерного комітету:
начальник юридичного управління ___________ Диптан Н.П.

Члени тендерного комітету:

віце-президент __________________________ Борис О.М.

начальник апаратно-студійного
комплексу № 2 технічної дирекції _________ Голубенко С.М.

головний редактор Головної редакції
науково-пізнавальних передач ТО суспільних
та пізнавальних програм ______________ Бондаренко В.А.

Заступник Голови тендерного комітету:
віце-президент __________________________ Круглов І.В.