ДТРК "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення" (УТР)

Інформація щодо питань успадкування

  ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПИТАНЬ УСПАДКУВАННЯ

-Якими нормативними актами регулюється захист прав та інтересів громадян України у процесі вирішення питань спадковості?
- Консульські установи України сприяють захисту прав та інтересів громадян України у процесі вирішення питань спадковості згідно з чинним законодавством України і спираютьcя. Зокрема на такі законодавчі акти:
1. Цивільний Кодекс України (офіційний текст із змінами та доповненнями станом на 01.02.99 опубліковано у «Бюлетені Міністерства юстиції України» № 1 за 1999 рік). Загальні положення щодо спадкового права викладено у Розділі VII Цивільного Кодексу України;
2. Консульський Статут України (Статті 36-38, 51-53);
3. Закон України «Про нотаріат» (опубліковано у :<Відомостях Верховної Ради України» (ВВР) №39 за 1999 р., стаття 383);
4. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів України (затверджено наказом Міністерства юстиції України №22/5 від Ї5.08.94 із змінами, затвердженими наказом Міністерства юстиції України № 41/5 від 25.05.97; опубліковано станом на 01.05.98 у «Бюлетені законодавства і юридичної практики України» №5 за 1998 р.).

-Що може зробити Департамент Консульської служби Міністерства закордонних справ України Щодо захисту спадкових прав громадян України, які мають право на спадок за законами країни відкриття спадщини?
Департамент Консульської служби МЗС України захищає спадкові права громадян України, які мають право на спадок за законами країни відкриття спадщини та які мають право на спадщину в Україні згідно із статтями 524-564 Цивільного кодексу України. У випадку відсутності відповідних міжнародних норм або невідповідності між законодавством країни відкриття спадщини та чинним законодавством України можливе ускладнення розгляду питань щодо відкритої за кордоном спадщини.

- Яку інформацію необхідно надати Департаментові Консульської служби МЗС України або консульським установам України за кордоном для розгляду питань, пов'язаних із спадщиною?
- Для розгляду Департаментом Консульської служби МЗС України або консульськими установами України за кордоном питань, пов'язаних із спадщиною, відкритою на користь громадянина (громадян) України, необхідно надати таку інформацію:
1. Дані про спадкодавця:
а) прізвище, ім'я та по батькові (зазначити всі прізвища, які мала ця особа);
б) дата та місце реєстрації смерті;
в) громадянство;
г) останнє місце постійного проживання;
д) інші дані, що можуть мати зачення для визначення спадкоємців.
2. Дані про спадкоємців:
а) прізвище, ім'я та по батькові (зазначити всі прізвища, які мала ця особа або особи);
б) родинні, шлюбні чи інші зв'язки зі спадкодавцем;
в) громадянство;
г) місце постійного проживання;
д) місце проживання на час отримання інформації про відкриту спадщину.
3. Інформація щодо спадкового майна:
а) час та місце відкриття спадщини;
б) наявність/відсутність заповіту;
в) склад спадкового майна (нерухомого та рухомого майна, а також грошові та інші заощадження, у тому числі кошти на банківських рахунках, цінні папери тощо); г) місцезнаходження нерухомого майна, якщо воно входить до складу спадщини.
4. Інформація про особу, від якої надійшло повідомлення про відкриту спадщину, а також осіб, які опікуються питаннями зазначеної спадщини:
а) прізвище, ім'я та по батькові для фізичної особи;
б) місце роботи, посада;
в) адреса, телефон, факс;
г) відношення до відкритої спадщини;
д) адреси, телефони, факси юридичних/фізичних осіб, які опікуються зазначеною спадщиною (адміністратори, виконавці тощо);
є) особливості законодавства про спадщину країни, в якій її відкрито.

Під час отримання інформації про відкриту спадщину у вигляді грошових заощаджень, що зберігаються в банківських установах, додатково повідомляються реквізити відповідного банку (назва банку, номери рахунків, місце та час здійснення відповідного вкладу та ін.). ДКС МЗС та консульськими установами України за кордоном вивчається також інша інформація, яка може бути уявлена під час з'ясування обставин спадкових справ. Згідно зі статтею 36 Консульського статуту України «Консул вживає заходів для охорони майна, що залишилося після смерті громадянина України».

-Які ще установи можуть надати допомогу під час вирішення спадкових питань за кордоном та розшуком спадкоємців?
- Сприяння щодо вирішення спадкових питань за кордоном та розшуком спадкоємців надають адвокати Української земної юридичної колегії «Укрінюрколегія».

-Адреса «Укрінюрколегії»
01034, Україна, м. Київ, вул. Золотоворітська, 2-а
Тел.: (044) 234-52-08, 246-53-90, 246-5391, 246-53-92
Факс: (044) 229-28-35
E-mail: admin@ukrinur.kiev.uа