ДТРК "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення" (УТР)

Вимагання документів з України

  ВИМАГАННЯ ДОКУМЕНТІВ З УКРАЇНИ

-До яких установ мають звертатися особи, що проживають за кордоном, для вимагання документів з України?
- З питань вимагання документів з України особи, які проживають за кордоном, звертаються до дипломатичних представництв і консульських установ України в країні перебування. Тут оформлюється відповідний запит, який надслається в Україну.

- Чи можуть громадяни надсилати запити щодо вимагання документів безпосередньо на адреси архівних установ України?
- Запити щодо вимагання документів можуть надсилатися громадянами безпосередньо на адреси архівних установ України. Про результати розгляду таких звернень громадян інформують дипломатичні представництва та консульські установи України.

- Яким чином мають бути оформлені документи про реєстрацію актів громадянського стану, що булиодержані з України за вимогою?
- На підтвердження фактів, що підлягають реєстрації в органах реєстрації актів громадянського стану, цими органами видаються належним чином засвідчені свідоцтва абодовідки, у яких надаються основні дані про особу.

-Які особи мають право на вимагання повторних свідоцтв про народження дітей?
Повторні свідоцтва видаються особам, на яких складено запис акту громадянського стану, а повторні свідоцтва про народження дітей можуть видаватися їх батькам і усиновителям. Повторні свідоцтва про народження дітей, які не досягли 18 років, можуть також видаватися опікунам, піклувальникам і адміністрації дитячих закладів, у яких діти перебувають на вихованні. Особам, яким виповнилося 16 років, повторні свідоцтва можуть видаватися при наявності паспорта.
Особі, позбавленій батьківських прав, повторні свідоцтва про народження дітей не видаються. При видачі повторного свідоцтва про народження інформація про батьків надається у повній відповідності з даними запису акту про народження.

-Які особи мають право на вимагання повторних свідоцтв про смерть?
- Повторні свідоцтва про смерть видаються лише родичам померлого (дітям померлого, в тому числі й усиновленим, другому з подружжя, братам і сестрам померлого, діду і бабі померлого як з боку батька, так і з боку матері). Родинні відносини повинні бути підтверджені документально.

- Чи можна вимагати повторне свідоцтво про одруження, яке припинено?
- Повторне свідоцтво про одруження, яке припинено, не видається. У такому випадку на прохання заявника видається довідка встановленого зразка.

-Які особи мають право на вимагання довідок про реєстрацію актів ромадянського стану?
~ Довідки про реєстрацію актів громадянського стану видаються особам, щодо яких складено актовий запис. Крім того, довідки про реєстрацію народження, одруження, розірвання шлюбу, зміни прізвища, імені, по батькові, про внесення змін, доповнень, виправлень у записах акту видаються родичам по прямій висхідній та низхідній лінії, а також усиновителям, опікунам та піклувальникам.

-Яку інформацію необхідно подати під час вимагання повторного свідоцтва?
- У заяві про надання повторного свідоцтва зазнаначаються: прізвище, ім'я, по батькові та адреса заявника; прізвище, ім'я, по батькові особи, відносно якої подається запит щодо свідоцтва; вказівка про те, яке необхідне свідоцтво; коли яким органом реєстрації актів громадянського стану сюдено запис акта громадянського стану; мета запиту повторного свідоцтва.
Якщо подається запит щодо свідоцтва про народження додатково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові батьків. При вимаганні свідоцтва про одруження або розірвання шлюбу зазначається також з ким було зареєстровано чи розірвано шлюб.