ДТРК "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення" (УТР)

Клопотання громадян України про залишення на постійне проживання за ко

  КЛОПОТАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ПРО ЗАЛИШЕННЯ НА ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ ЗА КОРДОНОМ
- Які документи слід підготувати у випадку порушення справи про клопотання громадянами України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном?

- Громадяни України, які виїхали за її межі тимчасово, при порушенні клопотання про залишення на постійне проживання за кордоном подають до дипломатичного представництва або консульської установи України за кордоном такі документи:
1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон чи інший документ, за яким громадянин України виїхав за її межі (після порівняння даних паспорта та анкети паспорт повертається заявнику).
2. Чотири фотокартки розміром 35x45 мм.
3. Заяву-анкету.
4. Нотаріально засвідчену копію свідоцтва про народження заявника.
5. Якщо заявник має дітей віком до 18 років, - нотаріально засвідчені копії свідоцтв про їх народження.
6. Нотаріально засвідчену копію свідоцтва про шлюб або розірвання шлюбу.
7. Заяви батьків, одного з подружжя заявника, які проживають в Україні; якщо заявник має неповнолітніх дітей, які залишаються в Україні, - заяви їхніх законних представників про відсутність у них матеріальних претензій до заявника. У разі смерті зазначених осіб подаються копії свідоцтв про їх смерть. Якщо вони пропали безвісті, - завірена копія рішення суду про їх визнання таким, що відсутні безвісті.
8. Довідку з місця роботи заявника в Україні за останні п'ять років про відсутність до нього матеріальних претензій та три її завірені копії.
9. Нотаріально засвідчені заяви дітей віком від 14 до 18 років, які постійно проживають в Україні, про згоду на своє залишення на постійне проживання за кордоном разом з батьками або одним з них.
10. Якщо неповнолітні діти залишаються на постійне проживання за кордоном з одним з батьків, - нотаріально засвідчену заяву про згоду на це другого з батьків; у випадку смерті одного з батьків подається копія свідоцтва про смерть; якщо він пропав безвісті, - завірена копія рішення суду про визнання його таким, що відсутній безвісті.
11. Документ, що підтверджує сплату консульського збору, або документ, на підставі якого заявник звільняється від його сплати.
Документи, перераховані в пунктах 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 подаються у чотирьох примірниках.

- Яким є порядок повідомлення заявникові рішення та оформлення документів про його постійне проживання за кордоном?

Про прийняте рішення заявникові повідомляється в письмовій або в усній формі . У разі відмови щодо задоволення клопотання заявникові повідомляються конкретні причин відмови.
Разом з повідомленням про позитивне рішення заявник інформується про те, що має обов’язково виписатися з останнього місця постійного проживання в Україні, здати паспорт громадянина України до органів внутрішніх справ за останнім місцем проживання в Україні і надати до дипломатичного представництва або консульської установи відповідні довідки. Після надання заявником довідок про виписку з останнього місця постійного проживання в Україні та здачі паспорта громадянина України до органів внутрішніх справ України в паспорт громадянина України, призначеному для виїзду за кордон, вноситься запис „постійне проживання”. Цей запис здійснюється від руки або за допомогою штампа. Крім того в паспорті зазначається дата внесення такого запису, посада і прізвище особи, яка його здіснила, а також назва відповідного дипломатичного представництва або консульської установи.

- Як здійснюється реєстрація громадян України за кордоном консульськими установами?

- Згідно з чинним українським законодавством, громадяни України, які постійно перебувають за кордоном (особи, яким у встановленому порядку оформлено постійне проживання за кордоном) або тимчасово перебувають за кордоном, більш ніж три місяці, але протягом обумовленого терміну, повинні стати на облік у консульській установі України, що знаходиться у країні перебування громадянина України.
За взяття на облік громадян України, які постійно проживають за кордоном, стягується консульський збір.
Узяття на облік громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном, здійснюється безкоштовно.
Узяття на облік громадян України здійснюється в тій консульській установі України, на території консульського округу якої вони проживають. Під час взяття на облік громадянина України для виїзду за кордон, заповнює облікову картку. До облікової картки додається фотокартка особи розміром 35x45 мм, яка подала заяву про взяття на облік.
Дані про дітей віком до 18 років вносяться до облікової картки одного з батьків. До цієї облікової картки додається фотокартка кожної дитини розміром 35x45 мм. Після досягнення дітьми 18-річного віку на кожну дитину заповнюється окрема облікова картка. Під час взяття на облік паспорті робиться відмітка: «Узятий на облік в:…”, ставляться дата, підпис уповноваженої на те особи, гербова печатка.

- Як закордонні консульські установи України здійснюють зняття з обліку громадян України?

- Зняття громадянина України з обліку закордонної консульської установи України здійснюється на підставі відповідної заяви громадянина України. При знятті з обліку в обліковій картці і паспорті громадянина України здійснюються відповідні запис та відмітка: «Знятий з обліку в:..”, ставляться дата, підпис уповноваженої на те особи, гербова печатка.

-Як консульські установи України здійснюють реєстрацію громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном на навчанні, стажуванні, лікуванні, у відрядженні, працюють за контрактом тощо? ]
- Громадяни України, які тимчасово перебувають за кордоном більш ніж три місяці (але протягом обумовленого терміну) на навчанні, стажуванні, лікуванні, у відрядженні, працюють за контрактом тощо, беруться на облік в консульській установі України, на території консульського округу якої вони проживають.
Під час взяття на облік громадянин України подає відповідну заяву та заповнює облікову картку, до якої додається фотокартка розміром 35x45 мм.
До паспортів громадян України, які перебувають за кордоном з причин, про які йдеться вище, вноситься відмітка «Узятий на тимчасовий облік в:... до:... », зазначається дата, ставиться підпис уповноваженої на те особи та гербова печатка. Українські дипкур'єри, туристи та інші громадяни України, які перетинають іноземну країну транзитом, консульському обліку не підлягають. Облік громадян України які прибули до іноземної країни з метою короткотермінового (до трьох місяців) відрядження, та членів українських делегацій здійснюється за допомогою журналів або облікових карток. Ніяких відміток у паспортах цих громадян не роблять.

-Як здійснюється взяття на консульський облік дітей, які є громадянами України і всиновлені іноземцями?
- Для взяття на консульський облік дітей, які є громадянами України і всиновлені іноземцями, всиновителі подають до дипломатичного представництва або консульської установи України документ, що підтверджує факт усиновлення дитини-громадянина України іноземцями, проїзний документ дитини, заповнену заяву-анкету на дитину, одну фотокартку розміром 35x45 мм.