на головну сторінку  
на головну сторінку    
    ON-LINE трансляція ДТРК "УТР" в обрані форум на сайті  
увімкнути трансляцію телеканалу УТР

11 : 40

Хочете подивитися?
> натисніть тут <

12 : 10

 

12 : 15

 

14 : 00

 

15 : 00

 

17 : 00

Концерт за за участю військових оркестрів  

18 : 00

Україна: час місцевий. Новини "Пульс". Спецвипуск до 20-ї річниці Незалежності України  

19 : 00

 

19 : 10

 
 

ЗМІНИ В ПРОГРАМІ:

Увага! Зміни у програмі!

24 серпня 2011 року

ДТРК "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення" до Дня Незалежності України планує наступні прямі трансляції:

З 10:30 до 11:00 Урочистості з нагоди 20-ї річниці Незалежності України

З 20:00 до 20:30 Мистецький телемарафон до 20-ї річниці Незалежності України з Майдану Незалежності у місті Києві

Дирекція програм

  ВХІД ДЛЯ КОРИСТУВАЧА
  логін
     
  пароль
 
   
 
 

Громадянство України

<< версія для друку >>

ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ

1. Належність до громадянства України

- Чи визнається Україною подвійне громадянство?
- Відповідно до Конституції України та Закону України «Про громадянство України» існує єдине громадянство.

-Хто є громадянами України? Громадянами України є:
1. Усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.) постійно проживали на території України.
2. Особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, які на момент набрання чинності Законом України «Про громадянство України» (13 листопада 1991 р.) проживали в Україні і не були громадянами інших держав.
3. Особи, які прибули в Україну на постійне проживання після 13 листопада 1991 р. і яким у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 р. органами внутрішніх справ України внесено напис громадянин України», а також діти, які прибули разом з батьками в Україну, але на момент прибуття в Україну не досягай повноліття.
4. Особи, які набули громадянство України відповідно до законів України та міжнародних договорів України.
Особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про громадянство України», є громадянами України з 24 серпня 1991 р., зазначені у пункті 2 - з 13 листопада 1991 р., а у пункті 3 - з моменту внесення відмітки про громадянство України.

- Які документи підтверджують громадянство України?
- Документами, що підтверджують громадянство України, є:
1. Паспорт громадянина України.
2. Свідоцтво про належність до громадянства України.
3. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
4. Тимчасове посвідчення громадянина України.
5. Проїзний документ дитини.
6. Дипломатичний паспорт.
7. Службовий паспорт.
8. Посвідчення особи моряка.
9. Посвідчення члена екіпажу.
10. Посвідчення особи на повернення в Україну.

- Чи зберігається громадянство України у випадку одруження та розірвання шлюбу?
- Одруження громадянина або громадянки України з особою, яка перебуває в іноземному громадянстві, або з особою без громадянства, а також розірвання такого шлюбу не змінюють їх громадянства.
Зміна громадянства одним із подружжя не призводить до зміни громадянства другого з подружжя.

- Чи зберігається громадянство України за особами, які проживають за межами держави?
- Проживання або тимчасове перебування громадянина України за межами держави не припиняє його громадянства України.

-Кого вважають особою без громадянства?
- Особа без громадянства - особа, яку жодна держававідповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином.

2. Підстави для набуття громадянства України

- Якими є підстави для набуття громадянства України?
- Громадянство України набувається:
1. За народженням.
2. За територіальним походженням.
3. Внаслідок надання громадянства.
4. Внаслідок поновлення громадянства.
5. Внаслідок усиновлення.
6. Внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування.
7. Внаслідок встановлення опіки над особою, яку суд визнав недієздатною.
8. У зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини.
9. Внаслідок встановлення батьківства.
10. За іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

— Які особи мають право на набуття громадянства України за народженням?
- Громадянином України є особа, батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України.
Громадянином України є особа, що народилася на території України від осіб без громадянства, які на законних підставах проживають на території України.
Громадянином України є особа, що народилася за межами України від осіб без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства іншої держави.
Громадянином України є особа, яка народилася на території України від іноземців, які постійно на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків.
Громадянином України є особа, яка народилася на території України, одному з батьків якої надано в Україні статус біженця чи притулок, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків або набула за народженням громадянство того з батьків, якому надано в Україні статус біженця або притулок.
Громадянином України є особа, яка народилася на території України від іноземця і особи без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства того з батьків,який є іноземцем.
Громадянином України є новонароджена дитина, знайдена на території України, обоє з батьків якої невідомі (знайда).
Особа, яка має право на набуття громадянства України за народженням, є громадянином України з моменту народження.

-Які особи мають право на набуття громадянства України внаслідок усиновлення?
- Дитина яка є іноземцем або особою без громадянства і яку усиновляють громадяни України або подружжя один з якого є громадянином України, а другий - особою без громадянства, стає громадянином України з моменту, коли набуває чинності рішення про усиновлення, незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном.
Дитина яка є особою без громадянства або іноземцем і яку усиновляє подружжя, один з якого є громадянином України, а другий - іноземцем, стає громадянином України з моменту, коли набуває чинності рішення про усиновлення, незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном.

-Які особи мають право на здобуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування?
- Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і над якою встановлено опіку чи піклування громадян України або осіб, одна з яких є громадянином України, а друга -особою без громадянства, стає громадянином України з моменту прийняття рішення про встановлення опіки чи піклування.
Дитина, яка проживає на території України та є особою без громадянства або іноземцем і над якою встановлено опіку чи піклування осіб, одна з яких є громадянином України, а друга - іноземцем, стає громадянином України з моменту прийняття рішення про встановлення опіки чи піклування, якщо вона у зв'язку з встановленням опіки чи піклування не набуває громадянства опікуна чи піклувальника, який є іноземцем.
Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і виховується в державному дитячому закладі України, який виконує щодо неї обов'язки опікуна чи піклувальника, або в дитячому будинку сімейного типу, у якому хоча б один з батьків-вихователів є громадянином України, стає громадянином України з моменту влаштування в такий заклад, за умов, якщо батьки дитини померли, оголошені такими, що померли, позбавлені батьківських прав, визнані такими, що зникли безвісті, чи недієздатними.

- Які особи мають право набуття громадянства України за територіальним походженням?
- Особа, яка сама або хоча б один з її батьків, дід чи баба, повнорідні брат чи сестра народилися або постійно проживали до 16 липня 1990 р. на території, яка стала територією України відповідно до статті 5 Закону України «Про правонаступництво України» (1543-12), а також на інших територіях, що входили до складу Української Народної Республіки, Західно-Української Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), і є особою без громадянства або іі земцем, яка взяла зобов'язання припинити іноземне громадянство, і подала заяву про набуття громадянства Україні також її діти реєструються як громадяни України.
Дитина, яка народилася чи постійно проживала на території УРСР (або хоча б один з її батьків, дід чи баба народилися чи постійно проживали на територіях, зазначених у частині першій цієї статті) і є особою без громадянства, реєструється як громадянин України за заявою одного з бать або опікуна чи піклувальника. Дитина, яка народилася території України від батьків, які є іноземцями, і набула народженням громадянства іншої держави або держав, яке було припинене, реєструється як громадянин Україні клопотанням одного з батьків або опікуна чи піклувальника.
Особи, зазначені у частині першій статті 8 Закону України «Про громадянство України», які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими дозволяють особі звертатися для набуття громадянства України, за умови, якщо вони доведуть, що не є громадянами цих держав, можуть подавати заяви про набуття громадянства України лише після припинення іноземного громадянства.
Особи, зазначені у частині першій статті 8 Закону України «Про громадянство України», які є іноземцями, мають припинити іноземне громадянство і подати протягом рої моменту реєстрації їх як громадян України документ пре це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до органу, що здійснив реєстрацію в Україні. Особи подають декларацію про відмову від іноземного громадянства у випадку, коли, маючи для отримання такого документа підстави, передбачені законодавством держави, з громадянства якої вони виходять, з незалежних від них причин, не можуть отримати відповідний документ, або їм надано в Україні статус біженця чи притулок.
Зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави або міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України.
Датою набуття громадянства України у випадках, передбачених статтею 8 Закону України «Про громадянство України», є дата реєстрації набуття особою громадянства України.
Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов'язується повернути паспорт іноземної держави, з громадянства якої вона вийшла, до уповноважених органів цієї держави.

3. Надання громадянства України

- Чи може бути надане громадянство України іноземцю або особі без громадянства?
- Громадянство України може бути надане іноземцеві або особі без громадянства на підставі його клопотання.

- Які умови надання громадянства України?
- Умовами надання громадянства України є:
1. Визнання і дотримання особою, яка бажає набути громадянства України Конституції України (254к/96-ВР) та законів України.
2. Зобов'язання особи припинити іноземне громадянство або неперебування в іноземному громадянстві (для осіб, які були громадянами держав, міжнародні договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо доведуть, що вони не є громадянами іншої договірної сторони).
Особи, які є іноземцями, мають взяти зобов'язання і припинити іноземне громадянство і подати протягом року з моменту надання їм громадянства України документ про це, виданий уповноваженими органами відповідної держави. Документ про відмову від попереднього громадянства подається до органу, який прийняв документи особи про надання їй громадянства України.
Якщо особа, маючи всі підстави для отримання документа про вихід з громадянства, передбачені законодавством держави, з громадянства якої вона виходить, з незалежних від неї причин не може його отримати або їй надано в Україні статус біженця чи притулок, вона подає декларацію про відмову від іноземного громадянства.
Це правило не поширюється на осіб, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства України на підставі документованих доказів, що вони не є громад іншої договірної сторони.
Зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави або міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України, а також осіб, яким надано в Україні статусу біженця чи притулок, без громадянства.
3. Безперервне проживання на законних підставах і території України протягом останніх п'яти років. Ця умова не поширюється на особу, яка перебуває у шлюбі з громадянином ном України терміном понад два роки та постійно проживає в Україні на законних підставах, і на особу, яка постійно проживає в Україні на законних підставах та перебувала з громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті.
Для осіб, яким надано в Україні статусу біженця в Україні чи притулок, з моменту надання їм статусу чи притулку встановлюється трирічний термін їх безперервного проживання на законних підставах на території України.
Для осіб, які в'їхали в Україну як особи без громадянства, встановлюється трирічний термін їх безперервного проживання на законних підставах на її території. Його відлік починається з моменту одержання дозволу на проживання в Україні.
4. Отримання дозволу на постійне проживання в Україні. Ця умова не поширюється на осіб, які мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 р. відмітку про постійну або тимчасову прописку на території України, а також на осіб, яким в Україні надано статусу біженця або притулок.
5. Володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування. Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі).
6. Наявність законних джерел існування. Ця умова не поширюється на осіб, яким в Україні надано статусу біженця або притулок.

Положення, передбачені пунктами 3-6 частини другої статті 9 Закону України «Про громадянство України», не поширюються на осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, і на осіб, надання громадянства України яким становить державний інтерес для України.
Надання громадянства України дітям, які проживають в Україні і один з батьків яких або опікун чи піклувальник має дозвіл на постійне проживання в Україні, здійснюється без урахування умов, передбачених пунктами 1,3-6 частини другої статті 9 Закону України «Про громадянство України».

- На яких підставах може бути відмовлено у клопотанні щодо надання громадянства України?
- Громадянство України не надається особі, яка:
1. Вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид.
2. Засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості).
3. Вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким злочином. Особа, яка набула громадянства України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов'язується повернути паспорт іноземної держави, громадянином якої вона була, до уповноважених органів цієї держави.
Датою набуття громадянства України у випадках, передбачених статтею 9 Закону України «Про громадянство України», є дата видання відповідного Указу Президента України.

- Які особи мають право на поновлення у громадянстві України?
- Особа, яка після припинення громадянства України не набула іноземного громадянства і подала заяву про поновлення у громадянстві України, за відсутності обставин, передбачених частиною п'ятою статті 9 Закону України «Про громадянство України», реєструється як громадянин України незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном.
Особа, яка після припинення громадянства України набула іноземного громадянства, але повернулася в Україну на постійне проживання, подала заяву про поновлення у громадянстві України, за відсутності підстав, передбачених частиною п'ятою статті 9 Закону України «Про громадянство України», реєструється як громадянин України.
У цьому випадку особа бере зобов'язання протягом року з моменту поновлення її у громадянстві України припинити іноземне громадянство і подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до органу, що прийняв документи про поновлення українського громадянства.
Особа подає декларацію про відмову від іноземного громадянства у випадку, коли, маючи всі, передбачені законодавством, підстави для отримання документального підтвердження припинення свого громадянства у державі, з громадянства якої особа вийшла, з незалежних від неї причин не може його отримати або їй надано в Україні статус біженця чи притулок.
Особа, зазначена у частині другій статті 10 Закону України «Про громадянство України», яка є громадянином держави, міжнародний договір України з якою дозволяє особі звертатися з проханням про надання громадянства України. Заява про поновлення у громадянстві України може бути подана і буде прийнята українською стороною лише після припинення іноземного громадянства особи та за умови, якщо особа доведе, що не є громадянином іншої договірної сторони.

- Чи завжди під час набуття українського громадянства є необхідною процедура припинення іноземного громадянства?
- Не завжди. Зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від громадян держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави або міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України. Припинення іноземного громадянства також не вимагається від осіб, яким в Україні надано статус біженця або притулок, та від осіб без громадянства.

Яку дату вважають датою набуття громадянства України за клопотанням?
- Датою набуття громадянства України у випадках, перед бачених статтею 10 Закону України «Про громадянство України», є дата реєстрації набуття особою громадянства України.

- Чи зберігається особою паспорт іноземної держави після набуття нею громадянства України?
- Особа, яка набула громадянства України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов'язується повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів держави, громадянином якої вона була.

4. Підстави припинення громадянства України

-На якій підставі може бути припинене громадянство України?
- Громадянство України припиняється:
1. Внаслідок виходу особи з громадянства України.
2. Внаслідок втрати особою громадянства України.
3. За підставами, які передбачено міжнародними договорами України.

- У яких випадках особа може порушити клопотання про вихід з громадянства України?
- Громадянин України, який виїхав на постійне проживання за кордон, може вийти з громадянства України за власним клопотанням. Якщо дитина виїхала разом з батьками на постійне проживання за кордон і батьки виходять з громадянства України, за клопотанням одного з батьків разом з батьками з громадянства України може вийти і дитина.
Якщо один з батьків виїхав разом з дитиною на постійне проживання за кордон і виходить з громадянства України, а другий залишається громадянином України, дитина може вийти з громадянства України разом з тим із батьків, який виходить з громадянства України, за власним клопотанням.
Якщо один з батьків виїхав разом з дитиною на постійне проживання за кордон і виходить з громадянства України, а другий є іноземцем чи особою без громадянства, дитина може вийти з громадянства України разом з тим із батьків, який виходить з громадянства України, за власним клопотанням.
Якщо дитина виїхала на постійне проживання за кордон і її батьки вийшли з громадянства України, дитина може вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків.
Якщо дитина виїхала на постійне проживання за кордон з одним із батьків і він вийшов з громадянства України, а другий є громадянином України, дитина може вийти з громадянства України за клопотанням про це того з батьків, який вийшов з громадянства України.
Якщо дитина виїхала на постійне проживання за кордон з одним із батьків і він вийшов з громадянства України, а другий є іноземцем чи особою без громадянства, дитина може вийти з громадянства України за клопотанням того з батьків, який вийшов з громадянства України.
Дитина, яка набула за народженням громадянство України, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків незалежно від місця проживання дитини.
Дитина, яка усиновлена подружжям, один з якого є громадянином України, а другий є іноземцем, може вийти з громадянства України за клопотанням усиновителя, який є іноземцем.
Дитина, усиновлена іноземцями або особами без громадянства, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з усиновителів.
Дозволяється вихід з громадянства України у випадку, коли особа набула громадянства іншої держави або отримала документ, виданий уповноваженими органами іншої держави, про те, що громадянин України набуде її громадянства, які вийде з громадянства України.
Вихід дітей віком від 15 до 18 років з громадянства України може відбуватися лише за їхньою згодою. Вихід з громадянства України не дозволяється, якщо особу, яка клопоче про вихід з громадянства України, в Україні притягнуто до судової відповідальності як обвинувачену у кримінальній справі або стосовно якої в Україні є обвинувальний вирок суду, що набрав чинності і підлягає виконанню. Датою припинення громадянства України у випадках, передбачених статтею 18 Закону України «Про громадянство України», є дата видання відповідного Указу Президента України.

5. Втрата громадянства України

-Що є підставами для втрати громадянства України?
- Громадянство України втрачається:
1. Якщо громадянин України після досягнення ним повноліття добровільно набув громадянства іншої держави.
Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України за своїми вільним волевиявленням, вираженим у формі письмового клопотання, набув громадянство іншої держави або якщо він добровільно отримав документ, що підтверджує факт набуття ним іноземного громадянства, за винятком випадків, якщо: а) діти при народженні одночасно з громадянством України набули також громадянства іншої держави; б) діти, які є громадянами України і усиновлені іноземцем, набули громадянства усиновителя; в) громадянин України автоматично набув громадянства іншої держави внаслідок одруження з іноземцем; г) згідно із законодавством іншої держави її громадянство надано громадянину України автоматично без його добровільного волевиявлення і він не отримав добровільно документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави.
2. Якщо іноземець набув громадянства України і не подав у порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 8, пунктом 2 частини другої статті 9 та частиною другою статті 10 Закону України «Про громадянство України», документ про припинення іноземного громадянства або декларацію про відмову від нього.
3. Якщо іноземець набув громадянства України і скористався правами або виконав обов'язки, які надає чи покладає на нього іноземне громадянство.
4. Якщо особа набула громадянства України на підставі статті 9 Закону України «Про громадянство України» внаслідок свідомого подання неправдивих даних або фальшивих документів. 5. Якщо громадянин України без згоди державних органів України добровільно вступив на військову службу, на роботу в службу безпеки, правоохоронні органи, органи юстиції або органи державної влади чи органи місцевого самоврядування іншої держави.
Положення пунктів 1,2,3,5 частини першої статті 19 Закону України «Про громадянство України» не застосовуються, якщо внаслідок цього громадянин України стане особою без громадянства.

6. Необхідність згоди дітей під час зміни їх громадянства

- Чи є необхідною згода дітей під час зміни їх громадянства?
- Вихід дітей віком від 15 до 18 років з громадянства України може відбуватися лише за їхньою згодою.

7. Оскарження рішень з питань громадянства

- Чи можна оскаржити рішення з питань громадянства?
- Рішення з питань громадянства, прийняті спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань громадянства, Міністерством закордонних справ України та їх органами, можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду.

- Чи є можливим оскарження дій та бездіяльності посадових і службових осіб, які порушують порядок розгляду справ про громадянство?
- Дії та бездіяльність посадових і службових осіб, які порушують порядок і терміни розгляду справ про громадянство і виконання рішень з питань громадянства, можуть бути оскаржені у судовому та адміністративному порядку.

- Як визначається порядок оскарження рішень з питань громадянства, дій і бездіяльності посадових та службових осіб особами, які постійно проживають за кордоном?
- Особи, які постійно проживають за кордоном, оскаржують неправомірні дії чи бездіяльність посадових осіб дипломатичних представництв або консульських установ України шляхом звернення до суду у становленому законом порядку. Посадові і службові особи, які порушили Закон України «Про громадянство України», несуть відповідальність у порядку, передбаченому законами України.

 
 
 

НОВИНИ

 

24.08.2011 Віктор Янукович поклав квіти до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському

З нагоди 20-ї річниці Незалежності України Президент України Віктор Янукович поклав квіти до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському в Києві, повідомляє далі >>


24.08.2011 Президент України привітав телеглядачів каналу «Євроньюз» з відкриттям мовлення українською мовою

Президент України Віктор Янукович привітав українців у країні та за кордоном з початком мовлення телеканалу «Євроньюз» українською мовою, повідомляє далі >>


24.08.2011 Європарламентарі готові підтримувати Україну у прагненні стати повноправним членом ЄС

Європарламентарі висловлюють готовність підтримувати прагнення України стати повноправними членами Європейського Союзу. Про це представники делегації Європейського пар... далі >>


 
 
 

ПАРТНЕРИ:

 

 
 

 

  Сайт оптимізований для перегляду броузерами Internet Explorer - 4.0 і вище,
Netscape Navigator- 7.0.
Мінімальне розширення 800 х 600
Розробка сайту intellCOM

Звязок з веб-мастером